Advertentie

Circulaire economie in cijfers

De overgang van lineaire naar circulaire economie in Nederland is op gang aan het komen. Er is echter nog veel te winnen op gebied van circulariteit. Het World Economic Forum constateert in een onderzoek uit 2014 zelfs dat de circulaire economie de potentie heeft om te leiden tot materiaalbesparingen van ruim 70 procent wanneer dit vergeleken wordt met grondstoffenwinning in traditionele lineaire processen. Hieronder staan enkele cijfers over de circulaire economie in Nederland.
 

Circulaire activiteiten

De Nederlandse economie telde in januari 2019 zo’n 85.000 circulaire activiteiten die werk verschaften aan circa 420.000 mensen. Het merendeel van deze circulaire activiteiten bestaat al langer, zoals fietsenmakers, garagehouders, milieustraten en kringloopwinkels. Initiatieven die zich richten op nieuwe technieken voor recycling zoals bijvoorbeeld flessen gemaakt van gerecycled plastic, speelgoed van rietsuikerresten en vloerkleden van gerecycled polyester, zijn er minder. Daarvan telt Nederland er begin 2019 zo’n 1500, concludeert het PBL.
 

Minder broeikasgassen en meer omzet

Maatregelen zoals afvalpreventie, ecodesign en hergebruik zouden de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen met 2 tot 4 procent kunnen terugdringen. Ook zouden deze maatregelen een nettobesparing van € 600 miljard of 8 procent van de jaarlijkse omzet voor bedrijven in de EU kunnen opleveren, stelt het Europees Parlement.
 

Werkgelegenheid

In een casestudie van Wijkman & Skanberg uit 2015 wordt de invloed op de werkgelegenheid hoog ingeschat. Zij schatten het aantal extra banen op meer dan 200.000 in Nederland.
 

Consumentengedrag

We zijn in Nederland ook als consumenten al een eind op weg, zo bleek uit onderzoek van het CBS in 2016. Nederlandse huishoudens geven per jaar gemiddeld 599 euro uit aan reparatie van auto’s en consumentenartikelen. Echter, er zijn ook nog slagen te maken in ons eigen consumentengebruik. Zo blijkt uit hetzelfde onderzoek dat een derde van de aankopen van huishoudens in de vuilnisbak verdwijnt.

 


Recente gerelateerde artikelen