Circulaire economie en beton

In de bouw is veel aandacht voor circulaire economie. Zo wordt steeds meer modulair gebouwd en wordt nagedacht over duurzame materialen. Beton is echter nog erg lineair en nog altijd een veelgebruikt materiaal in onze huidige bebouwing. Beton zoals dat nu geproduceerd wordt, is niet bepaald duurzaam. Bij het maken van beton komt wereldwijd meer dan 5 miljard ton CO2 vrij, dat is 9 procent van de totale CO2-emissie op aarde. Het maken van beton is zelfs schadelijker dan de uitstoot van alle auto’s, bussen, schepen en vliegtuigen bij elkaar. Hoewel er een aantal innovaties in ontwikkeling is voor duurzame productie, lijkt het erop dat op de korte termijn de winst vooral te behalen is bij het gebruik en de verwerking van beton.
 

Afbraak
Betonresten worden tot op heden veel gebruikt in de fundatie van wegen en als lichte toevoeging in nieuw beton. Deze toepassingen vallen weliswaar onder recyclen, maar zijn niet duurzaam. De kringloop wordt niet gesloten en er blijven veel afvalstoffen. Bij de terugwinning wordt over het algemeen gebruikgemaakt van fracties, waarbij het beton in zoveel mogelijk materialen gesplitst wordt. De uitdaging is nu nog om ook de bindmiddelen zo hoogwaardig mogelijk terug te winnen. Op dit vlak zijn verschillende ontwikkelingen gaande. Zo worden nu technieken ontwikkeld waarbij CO2 kan worden gebruikt als bindmiddel. Deze staan echter nog in de kinderschoenen.


Sloop voorkomen
De meest optimale manier om gebruik te maken van beton is door niet te slopen. Beton is een materiaal met een technische levensduur van meer dan honderd jaar. Echter, gebouwen worden vaak voor deze tijd al gesloopt. Dit is erg energie-efficiënt. Door in de ontwerpfase nog bewuster na te denken over een tweede of derde functie, wordt verspilling voorkomen. Bij gebouwen zonder woonbestemming worden om sloop te vorkomen steeds vaker woningen ingericht. Deze gebouwen worden gestript, het betonskelet blijft staan en het gebouw krijgt een compleet nieuwe functie. Door in de ontwerpfase al rekening te houden met een dergelijke herbestemming zal in geval van een daadwerkelijke herbestemming de noodzaak om het gebouw te slopen minder zijn. Zo kan de betonconstructie worden hergebruikt.


Recente gerelateerde artikelen