Advertentie

Circulaire economie vs. lineaire economie

In een lineaire economie worden grondstoffen en producten slechts één keer gebruikt. De grondstoffen die wij in een lineaire economie dagelijks gebruiken, worden steeds schaarser. De toenemende schaarste zorgt dat producten duurder worden om te produceren en dit levert in de toekomst economische druk op. Als het einde van ‘de lijn van gebruik’ geweest is, zijn het product en de grondstof niks meer waard. In tegenstelling tot een lineaire economie gaat de circulaire economie uit van optimaal gebruik van grondstoffen. Het doel hierbij is dan ook het sluiten van kringlopen (circulariteit) waarbij gezocht wordt naar een toepassing met de hoogste waarde voor de economie en de minste schade voor het milieu.


Van De oude situatie (lineair) naar De nieuwe situatie (circulair)

Van Take-make-dispose (lineair) naar Reduce-reuse-recycle (circulair)

Van Downcycling (lineair) naar Upcycling, hoge kwaliteit recycling (circulair)

Van Eco-efficiëntie (lineair) naar Eco-effectiviteit (circulair)

Van Korte termijn, van inkoop tot verkoop (lineair) naar Lange termijn, meerdere levenscycli (circulair)

Van Producten (lineair) naar Diensten (circulair)

 

Het veranderen in een circulaire economie is heel complex. Dit komt doordat de lineaire economie in onze huidige economie nog steeds dominant is. Het ontwennen gaat zeer lastig. De systemen, de productiefactoren, de gewoonten et cetera; heel veel is nog lineair geprogrammeerd. Het maatschappelijk besef dat de lineaire economie niet houdbaar is, stijgt wel met als gevolg een toename in nieuwe initiatieven en circulaire activiteiten.

 


Recente gerelateerde artikelen