Alle 90 artikelen van Marcel Bayer

Wonen & Vastgoed Participatie Omgevingswet is verplicht en vormvrij. Maar niet alles mag.

Participatie Omgevingswet is verplicht en vormvrij. Maar niet alles mag.

 17 mei 2024 om 17:35  8 minuten

Participatie is een belangrijk onderdeel in het nieuwe omgevingsrecht. Verplicht maar vormvrij. Maar niet alles mag, zegt stedenbouwkundige Sarah Ros.

>>
Wonen & Vastgoed Landelijk Zuid-Holland vraagt provincie om maatwerk voor 'buurtje erbij'

Landelijk Zuid-Holland vraagt provincie om maatwerk voor 'buurtje erbij'

 03 april 2024 om 15:19  9 minuten

Landelijke gemeenten in Zuid-Holland willen dat de provincie zorgt voor maatwerk in de woningbouwopgave. Ze willen meer bouwen dan de 3 ha die mag.

>>
Wonen & Vastgoed Machtsstrijd woningbouw Zuid-Holland: 'Middenbestuur drijft de zaak op de spits'

Machtsstrijd woningbouw Zuid-Holland: 'Middenbestuur drijft de zaak op de spits'

 27 maart 2024 om 20:45  8 minuten

Het spel is op de wagen in de provincie Zuid-Holland, waar het gaat om de vraag wie bepaalt waar wordt gebouwd en in welke categorieën.

>>
Wonen & Vastgoed Rli: snel nationale aanpak funderingsschade nodig

Rli: snel nationale aanpak funderingsschade nodig

 29 februari 2024 om 17:14  9 minuten

Door het lang negeren van de funderingsproblematiek kunnen gebouweigenaren rekenen op schadepost van tientallen miljarden, zegt Rli-raadslid Kriens.

>>
Economie Waterschap: houdt bij Lutkemeerpolder rekening met water en bodem sturend

Waterschap: houdt bij Lutkemeerpolder rekening met water en bodem sturend

 29 februari 2024 om 13:54  9 minuten

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wil ondanks de bouwstart dat Amsterdam bij de Lutkemeerpolder meer rekening houdt met waterveiligheid en -kwaliteit.

>>
Klimaat & Duurzaam CEO Vitens: 'Snel winplaatsen en nieuwe infrastructuur nodig'

CEO Vitens: 'Snel winplaatsen en nieuwe infrastructuur nodig'

 12 februari 2024 om 17:31  5 minuten

Voor het intekenen van fysieke plekken op de kaart voor waterwinning kan het waterbedrijf alle hulp gebruiken, zegt CEO Jelle Hannema.

>>
Wonen & Vastgoed To Bopa or not …, dat is de vraag

To Bopa or not …, dat is de vraag

 31 januari 2024 om 20:49  12 minuten

De verwachting is dat veel gemeenten de Bopa zullen gebruiken om initiatieven die niet voldoen aan het omgevingsplan. Is dat wel zo ideaal?

>>
Wonen & Vastgoed Omgevingswet: nieuw perspectief op mixen wonen en werken

Omgevingswet: nieuw perspectief op mixen wonen en werken

 03 januari 2024 om 20:38  12 minuten

De Omgevingswet schept meer mogelijkheden om in voormalige bedrijvengebieden wonen met bedrijfsruimten te mixen. Dat stellen diverse experts in ROm.

>>
Mobiliteit Zeven vragen over mobiliteit in de nieuwe Utrechtse Merwedekanaalzone

Zeven vragen over mobiliteit in de nieuwe Utrechtse Merwedekanaalzone

 03 januari 2024 om 16:38  6 minuten

Met de oprichting van een mobiliteitsbedrijf voor de Utrechtse Merwedekanaalzone is mobiliteitsmanagement gekoppeld aan gebiedsontwikkeling.

>>
Openbare Ruimte Advies RLi: ‘Meer focus op uitvoerbaarheid beleid vergroot slagkracht'

Advies RLi: ‘Meer focus op uitvoerbaarheid beleid vergroot slagkracht'

 19 december 2023 om 17:21  71 minuten

Uitvoering dient een gelijkwaardige positie en waardering in de beleidscyclus te krijgen, vindt Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli.

>>
Economie Houd ruimte voor de circulaire economie!

Houd ruimte voor de circulaire economie!

 15 december 2023 om 18:31  6 minuten

Nog weinig hebben overheden nagedacht over de ruimte die de ook zo gewenste circulaire economie nodig heeft.

>>
Wonen & Vastgoed 'Een straatje erbij voelt als een steun in de rug'

'Een straatje erbij voelt als een steun in de rug'

 28 november 2023 om 11:01  6 minuten

Als wethouder was Jelle Beemsterboer kritisch op de wijze waarop de provincie omging met woningbouw buiten bebouwd gebied. Nu is hij BBB-gedeputeerde.

>>
Wonen & Vastgoed Verkiezingsdebat: 'Satéprikker-planologie maakt nog geen Nota Ruimte'

Verkiezingsdebat: 'Satéprikker-planologie maakt nog geen Nota Ruimte'

 03 november 2023 om 11:01  9 minuten

In het verkiezingsdebat over ruimtelijke ordening werd door 'links' gepleit voor de regierol voor het Rijk. Rechtse partijen waren veelal afwezig.

>>
Openbare Ruimte Ploeterend voorwaarts in de ruimtelijke ordening

Ploeterend voorwaarts in de ruimtelijke ordening

 31 oktober 2023 om 10:45  7 minuten

De Nota Ruimte moet (globale) kaders geven en daarnaast locaties aanwijzen, onder meer grote woningbouwlocaties.

>>
Geslaagde bouwversnelling in Deventer door publiek-private samenwerking

Geslaagde bouwversnelling in Deventer door publiek-private samenwerking

 07 september 2023 om 12:22  6 minuten

Niet elk programma voor woningbouwversnelling schiet op. In Deventer lukt het wel. Bij Platform Wonen Deventer komen gemeente, ontwikkelaars, corporaties, banken en makelaars samen. Inzicht in de cijfers en elkaars procedures vormen daarvoor de basis.

>>
‘Achmea herkenbaar en aanspreekbaar op groei én maatschappelijke impact’

‘Achmea herkenbaar en aanspreekbaar op groei én maatschappelijke impact’

 26 juli 2023 om 08:53  7 minuten

Achmea Real Estate heeft de ambitie om als pure vastgoedbelegger het rendement voor haar klanten aanzienlijk te verhogen en tegelijk de maatschappelijke missie met alle activiteiten zichtbaar te vergroten, zegt directeur vastgoed Boris van der Gijp.

>>
Chronisch gebrek aan goede planologen vertraagt energietransitie

Chronisch gebrek aan goede planologen vertraagt energietransitie

 13 juni 2023 om 08:30  8 minuten

De druk op gemeenten, provincies en waterschappen neemt toe om in hun ruimtelijk beleid in te spelen op de noodzaak van nieuwe energie-infrastructuur . Ook netbeheerders zijn steeds meer bezig met de ruimtelijke ordening van de energietransitie. De vraag naar ‘energieplanologen’ groeit daardoor rap.

>>
Wonen & Vastgoed Harm Janssen over bouwlocaties: ‘Creëer ruimte, stap af van die dogmatische discussie’

Harm Janssen over bouwlocaties: ‘Creëer ruimte, stap af van die dogmatische discussie’

 25 mei 2023 om 13:12  9 minuten

Nu de woningbouw stilvalt, laait de discussie over buitenstedelijk bouwen op. Harm Janssen, algemeen dicecteur bij BPD, wil met klem het beeld ontkrachtem dat ontwikkelaars uitsluitend willen bezig zijn met het uitrollen van eenvormige wijken in het groen en zoveel mogelijk geld verdienen.

>>
Bordspel maakt ruimtelijke ordening inzichtelijk in de geest van de Omgevingswet

Bordspel maakt ruimtelijke ordening inzichtelijk in de geest van de Omgevingswet

 22 mei 2023 om 10:00  5 minuten

>>
Openbare Ruimte Mister Omgevingswet: ‘We hadden de governance aan de voorkant scherper moeten regelen’

Mister Omgevingswet: ‘We hadden de governance aan de voorkant scherper moeten regelen’

 10 mei 2023 om 11:35  7 minuten

Op 1 januari 2024 moet de Omgevingswet ingaan. Ambtenaar Arjan Nijenhuis, voor velen ‘mister Omgevingswet’, heeft het traject van begin af aan meegemaakt, op twee departementen en onder een drietal ministers. Over een paar maanden gaat hij met pensioen. Een reden om met hem nog eens terug en vooruit te kijken.

>>
Energietransitie vraagt meer ruimtelijk denken

Energietransitie vraagt meer ruimtelijk denken

 26 april 2023 om 09:25  5 minuten

Onder druk wordt alles vloeibaar. Dat spreekwoord gaat maar weer eens op nu grote transformaties vastlopen op een gebrek aan professionals.

>>
Flevolandse Woonagenda rekent af met mythe ‘jong, arm, leeg'

Flevolandse Woonagenda rekent af met mythe ‘jong, arm, leeg'

 13 maart 2023 om 11:31  6 minuten

Flevoland heeft het hardnekkig imago van een jonge bevolking, die vooral uit minder kapitaalkrachtige gezinnen bestaat die in Amsterdam en Utrecht niet aan een passende woning kunnen komen, en dat er ruimte zat is om te bouwen. Niets is minder waar, blijkt uit het onderzoek achter de Flevolandse Woonagenda.

>>
Economie ‘Niet alles kan meer in Flevoland’

‘Niet alles kan meer in Flevoland’

 02 maart 2023 om 09:00  9 minuten

De provincie gold als de plek waar alles mogelijk is, maar ook in Flevoland zijn er grenzen, geven de gezamenlijke besturen aan.

>>
Golfbeweging in de gebiedsontwikkeling

Golfbeweging in de gebiedsontwikkeling

 28 december 2022 om 09:00  11 minuten

>>
In het buitengebied strijden gemeenten en ontwikkelaars om ruimte voor de energietransitie

In het buitengebied strijden gemeenten en ontwikkelaars om ruimte voor de energietransitie

 18 november 2022 om 13:18  7 minuten

energietransitie grond gemeente Asten Brabant stikstof energie

>>
Commentaar: De omgekeerde vlag

Commentaar: De omgekeerde vlag

 22 augustus 2022 om 12:00  5 minuten

>>