Alle 265 artikelen van Jan Jager

Wonen & Vastgoed Huisvesting voor ‘krasse knarren’: vijf mythes over senioren en hoe het wél kan

Huisvesting voor ‘krasse knarren’: vijf mythes over senioren en hoe het wél kan

 24 november 2023 om 06:42  16 minuten

Huisvesting voor senioren gaat gepaard met veel misvattingen. Stadszaken somt mythes op en legt uit wat de senior nu écht zoekt.

>>
Wonen & Vastgoed 'Merk betaalbare bedrijfsruimte aan als DAEB'

'Merk betaalbare bedrijfsruimte aan als DAEB'

 13 november 2023 om 21:40  5 minuten

Het voorzien in betaalbare bedrijfsruimte in woonwijken moet worden aangemerkt als dienst van algemeen economisch belang (DAEB).

>>
Economie Experts: 'Mixen en stapelen bedrijfsruimte vergt inzet deskundige vastgoedpartij'

Experts: 'Mixen en stapelen bedrijfsruimte vergt inzet deskundige vastgoedpartij'

 30 oktober 2023 om 17:21  10 minuten

Ontwikkeling en beheer van stedelijke bedrijfsruimte zal voor een belangrijk deel moeten worden overgenomen door vastgoedprofessionals.

>>
Wonen & Vastgoed Een straatje erbij en de harde kern van de RO-wereld

Een straatje erbij en de harde kern van de RO-wereld

 16 oktober 2023 om 17:32  6 minuten

Het ‘straatje erbij’ is blijkbaar vloeken in de kerk. Bij de harde kern van RO-wereld en elk geval, merkte Jan Jager bij een discussie op LinkedIn.

>>
Economie ‘Onbezonnen schrappen industriebestemming is als binnenhalen Paard van Troje'

‘Onbezonnen schrappen industriebestemming is als binnenhalen Paard van Troje'

 11 oktober 2023 om 09:54  9 minuten

Om noodzakelijke ruimte voor werk te borgen, moeten steden regie terugpakken op stedelijke grondmarkten. Dat zegt architect Markus Schaefer.

>>
Wonen & Vastgoed 'Werken aan toekomstbestendige binnensteden vergt systeemdoorbraken'

'Werken aan toekomstbestendige binnensteden vergt systeemdoorbraken'

 09 oktober 2023 om 18:45  10 minuten

Werken aan toekomstbestendige binnensteden vergt systeemdoorbraken en dat pakt de nieuwe City Deal Dynamische Binnensteden; regie op transformatie op.

>>
Economie Verweefcoaches maken van Vlaamse steden weer echte steden

Verweefcoaches maken van Vlaamse steden weer echte steden

 04 oktober 2023 om 16:58  9 minuten

'Verweefcoaches’ moeten bij gebiedstransformaties in Vlaamse steden zorgen voor een balans van functies. Al zoeken ze vooral ruimte voor werk.

>>
Kleine spoorzones worden grote spoorzones

Kleine spoorzones worden grote spoorzones

 11 september 2023 om 17:50  7 minuten

Als de druk op de grote steden groeit, komen de flanken in zicht. Ook daar krijgt bouwen in spooromgevingen prioriteit, zoals rond stations Hoofddorp en Schiedam Centrum. Het zijn ongewoon grote opgaven die de schaal van randgemeenten letterlijk overstijgt. Naast geld is expertise van buitenaf onmisbaar.

>>
‘Doorstroming starters gebaat bij goedkope, kleine flexwoningen’

‘Doorstroming starters gebaat bij goedkope, kleine flexwoningen’

 15 augustus 2023 om 15:45  6 minuten

Doorstroomkansen van starters op de woningmarkt kunnen worden vergroot met een ‘omgekeerde verhuisketen-strategie’ door de bouw van goedkope, kleine huizen. Flexwoningen kunnen daarin een belangrijke rol spelen. Dat stellen John Stohr en Erik Hol na analyse van een dashboard van het CBS dat verhuisketens inzichtelijk maakt.

>>
Smart City Zijn we wel klaar voor de compacte stad?

Zijn we wel klaar voor de compacte stad?

 14 augustus 2023 om 11:00  9 minuten

Stadstaat Singapore eindigt steevast hoog op ‘liveability’-lijstjes. Ruimte voor collectief groen en regels om het stedelijke leven in goede banen te leiden, komen in plaats van ruimte voor het individu en individuele expressie. ‘De vraag is of we daar in Nederland klaar voor zijn’, zegt Wouter Vos, directeur liveable cities KuiperCompagnons.

>>
‘Zet kruimelregeling in voor transformatie, niet voor flexwoningen’

‘Zet kruimelregeling in voor transformatie, niet voor flexwoningen’

 07 augustus 2023 om 15:11  6 minuten

Gemeenten zouden de kruimelregeling moeten inzetten voor het versneld transformeren van kantoren, schoolgebouwen en kerken, in plaats van de bouw van flexwoningen. Dat zegt Anita Nijboer, partner/advocaat omgevingsrecht bij SIX Advocaten. De mogelijkheid om met deze regeling versneld binnenstedelijk te transformeren, wordt volgens Nijboer onderbenut.

>>
Smart City Zo organiseert Londen ruimte voor werken in de stad

Zo organiseert Londen ruimte voor werken in de stad

 11 juli 2023 om 13:41  12 minuten

werklocaties, economie, verstedelijking, vastgoed

>>
Analyse: Stedelijke impactondernemers verdienen permanente huisvesting

Analyse: Stedelijke impactondernemers verdienen permanente huisvesting

 10 juli 2023 om 18:02  5 minuten

Het succes van de doneeractie voor de afgebrande Keilewerf maakt duidelijk hoeveel goodwill de ondernemers hebben die in de Rotterdamse broedplaats gevestigd waren. De brand maakte ook pijnlijk duidelijk wat de kwetsbaarheid van creatieve ondernemers is.

>>
Stedelijke transformatie in Groot-Amsterdam: is de grens in zicht?

Stedelijke transformatie in Groot-Amsterdam: is de grens in zicht?

 27 juni 2023 om 20:27  8 minuten

Bedrijventerrein Achtersluispolder in Zaanstad blijft voorlopig gewoon een bedrijventerrein. De gemeente schroefde recent de woningbouwambities in het gebied terug tot maximaal 2.500 huizen in plaats van de beoogde 9.000 omdat zoveel woningen niet verenigbaar zijn met de industrie op het bedrijventerrein. Wordt hiermee een trend gezet in de regio Groot-Amsterdam?

>>
Vastgoedsector omarmt sociale buurtapplicatie voor waardeverhoging

Vastgoedsector omarmt sociale buurtapplicatie voor waardeverhoging

 21 juni 2023 om 12:30  6 minuten

Vastgoedpartijen zetten steeds vaker digitale tools in om mensen met elkaar in verbinding te brengen. In complexen en buurten waar mensen elkaar kennen, zijn de beheerlasten lager. Bovendien kan sociale cohesie resulteren in een hogere vastgoedwaarde.

>>
Mixed-use is in. Maar welke mix is het beste?

Mixed-use is in. Maar welke mix is het beste?

 12 juni 2023 om 11:20  6 minuten

Als je bij een gebiedstransformatie de markt haar gang laat gaan, loop je de kans mis om brede maatschappelijke waarde toe te voegen aan een gebied. Mede daarom is mixed-use in. De vraag is alleen hoe je met een de juiste mix op de juiste plek op waardeontwikkeling stuurt en hoe je dit organiseert. Stadszaken legde het voor aan een drietal experts.

>>
Een gezonde stad vraagt om meer dan groen

Een gezonde stad vraagt om meer dan groen

 08 mei 2023 om 13:13  11 minuten

De relatie tussen leefomgeving en gezondheid, en het effect van stedelijke verdichting daarop, is complex. De stelling dat verdichting een ongezondere leefomgeving oplevert, is te kort door de bocht. De kwaliteit van het groen, de beloopbaarheid, een goed stedenbouwkundig ontwerp zijn van belang.

>>
Smart City ‘Elke nieuwe woning vraagt zeker 20 vierkante meter bedrijvigheid’

‘Elke nieuwe woning vraagt zeker 20 vierkante meter bedrijvigheid’

 20 april 2023 om 11:04  8 minuten

Elke nieuwe woning in de stad vraagt om zeker 20 vierkante meter stadsverzorgende bedrijvigheid, aldus vastgoedadviseur JLL tijdens een seminar van SKBN en vakblad BT. Omdat stedelijke bedrijventerreinen onder druk staan, moet de benodigde ruimte deels in stedelijke mixzones gevonden worden.

>>
Participatie op maat: ‘Waar is hier de belangrijkste man van de avond?’

Participatie op maat: ‘Waar is hier de belangrijkste man van de avond?’

 06 april 2023 om 12:18  6 minuten

Participatie wordt belangrijk onder de Omgevingswet. Maar niet elke bewoner wil op dezelfde manier participeren. Initiatiefnemers moeten dus goed opletten op hoe ze verschillende doelgroepen aanspreken. ‘Zaak is dat je de juiste participatie aanbiedt aan de juiste bewoners.'

>>
‘Erfenis De Jonge meest geslaagd als hij verbeelding weer een plek geeft in de ruimtelijke ordening’

‘Erfenis De Jonge meest geslaagd als hij verbeelding weer een plek geeft in de ruimtelijke ordening’

 14 maart 2023 om 12:29  6 minuten

De provincie heeft meer richting nodig bij het leggen van de ruimtelijke puzzel, verklaarde het PBL vorige week. Dat betekent niet dat er een blauwdruk nodig is voor de grote verbouwing van Nederland, stelt KuiperCompagnons-directeur Gijs van den Boomen tegenover Stadszaken. 'De Jonge moet de verbeeldingsmachine aanzetten.'

>>
‘Zet 40-40-20-norm ook in voor plinten’

‘Zet 40-40-20-norm ook in voor plinten’

 06 maart 2023 om 11:24  6 minuten

Voor de maatschappelijke én economische waarde van stedelijke mixzones loont het als vastgoedeigenaren afspraken maken over het huisvesten van ‘impactondernemers’ in plinten van gebouwen. Dat stellen mixed-use voorzieningenstrateeg Tony Wijntuin en adviseur leefomgeving Wiebe de Ridder.

>>
Smart energy hubs bedrijventerreinen kunnen miljarden aan netverzwaring besparen

Smart energy hubs bedrijventerreinen kunnen miljarden aan netverzwaring besparen

 10 februari 2023 om 11:10  6 minuten

Alleen al in Oost-Nederland kan 330 miljoen euro aan netverzwaring en 1 megaton CO2-uitstoot per jaar worden vermeden, als op bedrijventerreinen smart energy hubs worden geplaatst.

>>
Sturende provincie nodig om ruimte voor werken te borgen

Sturende provincie nodig om ruimte voor werken te borgen

 08 februari 2023 om 11:55  7 minuten

Als het nodig is, kunnen en moeten provincies regie rond ruimte voor werken en economie naar zich toetrekken. Dat was de conclusie in het verkiezingswebinar ‘Ruimte voor werken: de provincie aan zet’.

>>
Voor bouwen in spoorzones is flexibiliteit een must

Voor bouwen in spoorzones is flexibiliteit een must

 01 februari 2023 om 13:43  5 minuten

Aanhoudend hoge kosten, exploderende financieringslasten, een omslag op de huizenmarkt. Het is de vraag hoe complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkelingsprojecten in spoorzones doorgang kunnen blijven vinden, zónder afbreuk te doen aan kwaliteit. We legden het voor aan de markt en overheden.

>>
Bewonerscoöperatie haalt in Amsterdam West zelf warmte uit kanaal

Bewonerscoöperatie haalt in Amsterdam West zelf warmte uit kanaal

 21 december 2022 om 14:00  3 minuten

Een coöperatie van bewoners in de Wilhelmina Gasthuis-buurt in Amsterdam Oud-West gaat warmte onttrekken uit het Jacob van Lennepkanaal. Via een lokaal netwerk moet de warmte terechtkomen bij circa 1.000 tot 1.500 aansluitingen van huizen en andere accommodaties. De beschikbaarheid van stroom is wel een probleem.

>>