Alle 29 artikelen van Hans Bouwman

Klimaat & Duurzaam Biodiversiteit en groen: verkiezingsprogramma’s onder de loep

Biodiversiteit en groen: verkiezingsprogramma’s onder de loep

 01 november 2023 om 14:43  11 minuten

De komende periode neemt Stadszaken de verkiezingsprogramma’s onder de loep. Deze week: biodiversiteit en vergroening.

>>
Stichtingen pleiten voor volwassen bomenbeleid

Stichtingen pleiten voor volwassen bomenbeleid

 31 augustus 2023 om 11:58  5 minuten

Stichting Bomenmakelaar en Stichting Groenkeur pleiten voor volwassen bomenbeleid. Zij schreven het boek Bouwstenen voor bomenbeleid, bedoeld om beleidsmedewerkers te ondersteunen bij het opstellen van een bomenbeleid dat de ecologische- en monetaire waarde van bomen centraal stelt.

>>
Zo vergroot je biodiversiteit in stad

Zo vergroot je biodiversiteit in stad

 23 maart 2023 om 12:36  4 minuten

groen, natuur

>>
Toekomst fietsenstalling ligt onder het maaiveld

Toekomst fietsenstalling ligt onder het maaiveld

 15 maart 2023 om 12:53  4 minuten

In Amsterdam is in februari een nieuwe fietsenstalling geopend waar circa zevenduizend fietsen kunnen worden gestald. De stalling is ondergronds en zelfs deels onder water.

>>
Zo wil Brussel een sponsstad worden

Zo wil Brussel een sponsstad worden

 15 februari 2023 om 13:00  6 minuten

>>
Didam wil ‘mooi’, klimaatbestendig en groen zijn

Didam wil ‘mooi’, klimaatbestendig en groen zijn

 26 december 2022 om 09:00  6 minuten

Het centrum van Didam wordt grondig aangepakt. Het wordt groener, klimaatbestendig en de wandelaar en fietser krijgen meer ruimte. De uitvoering van het plan is opgedeeld in tien fases; de eerste zes fases zijn inmiddels uitgevoerd. De werkzaamheden aan het eerste deel van de zevende fase zijn medio oktober begonnen.

>>
Scholier kan beter leren als er een groen schoolplein is

Scholier kan beter leren als er een groen schoolplein is

 31 december 2021 om 11:07  3 minuten

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat een groen schoolplein voordelen biedt ten opzichte van een betegelde plek. Dat was de reden voor het Gomarus College in Drachten om bij het nieuwe schoolgebouw ook het plein groen in te richten. Kenmerkend voor een groen schoolplein is dat het natuurlijke elementen bevat, zoals bomen, struiken, bloemen, water en grasvelden.

>>
Wonderwoods in Utrecht is beste mixed use van Europa

Wonderwoods in Utrecht is beste mixed use van Europa

 15 december 2021 om 11:10  4 minuten

>>
Groen is geen sluitstuk meer in de bebouwde omgeving

Groen is geen sluitstuk meer in de bebouwde omgeving

 18 november 2021 om 10:59  8 minuten

>>
Bodem is meer dan de plek voor een fundering

Bodem is meer dan de plek voor een fundering

 11 juni 2021 om 11:45  3 minuten

De afnemende bodembiodiversiteit heeft drastische gevolgen voor onze samenleving en de economie, zoals wateroverlast in stedelijk gebied, hittestress en verdroging. ‘We moeten toe naar een ruimtelijke ordening in de bodem.'

>>
Nationaal Daken Plan legt focus op onbenut dak

Nationaal Daken Plan legt focus op onbenut dak

 21 december 2020 om 07:58  7 minuten

Natuurinclusief bouwen betekent ook meer aandacht voor natuurdaken en ander begroeide daken. Om de ontwikkeling van groene daken te versnellen werd in 2014 de Green Deal Groene Daken gestart. Doorontwikkeld tot het Nationaal Daken Plan wordt geprobeerd oplossingen via daken te verankeren in de stedelijke planvorming, aanbestedingen, het bouwproces en de huidige gebouwde omgeving.

>>
Dit maakt een plein toegankelijk

Dit maakt een plein toegankelijk

 27 oktober 2020 om 08:26  3 minuten

Een plein ontwerpen of herinrichten dat voor iedereen optimaal toegankelijk is, is niet mogelijk. Er zijn immers tegenstrijdige belangen. Toch is het mogelijk om aan zo veel mogelijke voorwaarden te voldoen, zegt ‘toegankelijkheidsexpert’ Robert de Kloe.

>>
Royale banken, groen en historische route kenmerken Piet Soerplein

Royale banken, groen en historische route kenmerken Piet Soerplein

 25 september 2020 om 10:00  4 minuten

Doel bij de herinrichting van het Piet Soerplein in Havelte was om het plein te transformeren naar een verkeersveilig verblijfsgebied waar het prettig verblijven en ondernemen is. De inbreng van bewoners en ondernemers speelde daarbij een belangrijke rol.

>>
Zo vergroot Oss leefbaarheid centrum

Zo vergroot Oss leefbaarheid centrum

 24 september 2020 om 10:00  7 minuten

Ook Oss ontkomt niet aan het verdwijnen van winkels en oplopende leegstand. Voor de komende tijd staan grote plannen op stapel; zo zal het voormalige V&D-pand verdwijnen om plaats te maken voor het Walkwartier met ruim 130 appartementen in een woontoren en boven winkels. Onderdeel van de herontwikkeling is meer groen.

>>
Hoe Noord-Brabant werkt aan klimaatadaptatie

Hoe Noord-Brabant werkt aan klimaatadaptatie

 04 mei 2020 om 17:38  5 minuten

Interview met gedeputeerde Erik van Merrienboer

>>
Meer bos én stadsontwikkeling: het kan, vindt Staatsbosbeheer

Meer bos én stadsontwikkeling: het kan, vindt Staatsbosbeheer

 24 januari 2020 om 09:19  5 minuten

Meer bomen in de strijd tegen klimaatverandering. Maar waar? Samenwerking met projectontwikkelaars kan een uitkomst bieden, zegt Harry Boeschoten.

>>
Hoe Breda inclusiviteit aanpakt

Hoe Breda inclusiviteit aanpakt

 20 december 2019 om 14:00  7 minuten

Breda winnaar Access City Award 2019

>>
‘Problemen van wateroverlast en droogte zijn deels via de bodem op te lossen’

‘Problemen van wateroverlast en droogte zijn deels via de bodem op te lossen’

 19 december 2019 om 14:53  5 minuten

>>
Bredase ambities voor Stad in het Park

Bredase ambities voor Stad in het Park

 16 december 2019 om 12:30  8 minuten

Groen in en om de gemeente moet fysiek met elkaar verbonden worden

>>
Voorzitter Unie van Waterschappen: ‘We kunnen heel veel, maar we kunnen niet alles voorkomen’

Voorzitter Unie van Waterschappen: ‘We kunnen heel veel, maar we kunnen niet alles voorkomen’

 17 juni 2019 om 15:38  8 minuten

De 21 waterschappen in Nederland trekken voor de komende vier jaar gezamenlijk 100 miljoen euro per jaar extra uit om onder meer de gevolgen van klimaatvera

>>
Wat doen we tegen bodemdaling? Lessen uit Rotterdam en Woerden

Wat doen we tegen bodemdaling? Lessen uit Rotterdam en Woerden

 17 april 2019 om 14:35  7 minuten

Bodemdaling wordt een steeds grote probleem. Hoe ga je daar als gemeente mee om? Hier een aantal lessen uit de aanpak van Woerden en Rotterdam.

>>