Alle 29 artikelen van Erik Verheggen

’Red flags’ van criminele inmenging op bedrijventerreinen

’Red flags’ van criminele inmenging op bedrijventerreinen

 13 juli 2020 om 13:36  5 minuten

Criminele inmenging blijkt een groeiend probleem op bedrijventerreinen. Ook ondernemers zonder kwaad in de zin zijn er de dupe van. Inmenging vindt plaats op verschillende bedrijventerreinen en bij veel verschillende typen ondernemers. Hoe herken je deze criminele activiteiten en wat is eraan te doen? En wat is de impact van corona op deze vorm van ondermijning?

>>
De Coolsingel wordt weer voor de Rotterdammers

De Coolsingel wordt weer voor de Rotterdammers

 27 juni 2020 om 09:00  8 minuten

De Coolsingel is zowel stedenbouwkundig als vanuit historisch oogpunt het hart van de Rotterdamse binnenstad. De nieuwe inrichting is in volle gang en moet de Coolsingel transformeren tot een levendige boulevard met allure.

>>
Private investeringen sleutel tot verduurzaming bedrijventerreinen

Private investeringen sleutel tot verduurzaming bedrijventerreinen

 18 juni 2020 om 10:12  3 minuten

Hoe kan de energietransitie op bedrijventerreinen snel en effectief vorm krijgen? In Overijssel proberen overheden en maatschappelijke organisaties antwoord te geven op die vraag.

>>
Opname kantoorruimte Amsterdam stijgt fors ondanks corona

Opname kantoorruimte Amsterdam stijgt fors ondanks corona

 10 juni 2020 om 09:11  2 minuten

De Amsterdamse kantorenmarkt blijft het relatief goed doen. In andere Europese steden is juist een sterke daling te zien, blijkt uit cijfers van JLL.

>>
‘Tijd voor een nationaal woningplan’

‘Tijd voor een nationaal woningplan’

 02 juni 2020 om 17:07  4 minuten

In de Telegraaf pleitte Pieter Hendrikse, CEO bij JLL Nederland, voor een Nationaal Woningplan. Maar hoe zou dat plan eruit moeten zien en wie gaat betalen?

>>
Aanvulling NOVI: kabinet stuurt op hogere eisen en sterke concentratie logistiek

Aanvulling NOVI: kabinet stuurt op hogere eisen en sterke concentratie logistiek

 30 april 2020 om 17:17  5 minuten

Voor logistieke functies stuurt het kabinet op sterke concentratie op bestaande locaties. Er moet bovendien ‘aantoonbare behoefte bestaan.

>>
Hoe Arnhem zich op de kaart zet als ‘Hotspot Energy’

Hoe Arnhem zich op de kaart zet als ‘Hotspot Energy’

 22 april 2020 om 06:30  5 minuten

Arnhem positioneert zich als ‘Hotspot Energy’ en wil spilstad worden voor de energietransitie. Maar hoe doe je dat?

>>
‘Bij binnenstedelijk ontwikkelen hoort een hoger doel’

‘Bij binnenstedelijk ontwikkelen hoort een hoger doel’

 08 april 2020 om 14:45  5 minuten

De complexiteit van binnenstedelijke opgaven is groot. Vooral vanwege de rimpeling die een ontwikkeling veroorzaakt in een gebied.

>>
Op campussen draait het om focus, identiteit en programma

Op campussen draait het om focus, identiteit en programma

 06 april 2020 om 17:25  5 minuten

Tijdens een door BT en TwynstraGudde georganiseerde campus-studiereis stond de vraag centraal hoe overheid, bedrijven en kennisinstellingen samenwerken.

>>
3 vragen over het winkelvastgoed van Hudson’s Bay

3 vragen over het winkelvastgoed van Hudson’s Bay

 10 februari 2020 om 16:21  3 minuten

Met het faillissement van Hudson’s Bay is de grote vraag wat er gaat gebeuren met de vijftien lege winkels die het concern achterlaat.

>>
Zo betrek je ondernemers bij je bedrijventerrein

Zo betrek je ondernemers bij je bedrijventerrein

 30 december 2019 om 10:16  7 minuten

De oplossingen voor de opgaven waar bedrijventerreinen voor staan kun je niet alleen organiseren. Hoe organiseer je collectiviteit?

>>
‘Nationale aanpak energieneutrale bedrijventerreinen nodig’

‘Nationale aanpak energieneutrale bedrijventerreinen nodig’

 14 november 2019 om 20:40  10 minuten

Uit een verkenning van het PBL blijkt dat het klimaatakkoord tot nu toe te weinig oplevert. ‘Tijd voor een nationale aanpak', zegt Cees-Jan Pen.

>>
Professionals beschouwen klimaatdoelen als onhaalbaar

Professionals beschouwen klimaatdoelen als onhaalbaar

 12 november 2019 om 09:32  2 minuten

Professionals in het ruimtelijk domein geven de haalbaarheid van de klimaatdoelen in 2030een gemiddeld cijfer van 3,5 op een schaal van 10.

>>
Stedelijke kavelruil in Omgevingswet: 'gesprek brengt partijen in beweging'

Stedelijke kavelruil in Omgevingswet: 'gesprek brengt partijen in beweging'

 30 oktober 2019 om 11:13  3 minuten

Met de onlangs aangenomen Aanvullingswet grondeigendom maakt stedelijke kavelruil straks onderdeel uit van de Omgevingswet.

>>
Schiphol in Zee verder weg, of staat de deur nog op een kier?

Schiphol in Zee verder weg, of staat de deur nog op een kier?

 11 oktober 2019 om 09:51  5 minuten

Al voor het debat over de quickscan Schiphol in Zee liet een meerderheid van de fracties weten tegen het verplaatsen van de luchthaven te zijn.

>>
Dutch Green Building Council: de gebouwde omgeving 'Paris Proof'

Dutch Green Building Council: de gebouwde omgeving 'Paris Proof'

 10 oktober 2019 om 13:04  4 minuten

Om te kunnen voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs is een enorme reductie van het verbruik nodig. Dat moet kunnen, meent directeur Annemarie van Doorn.

>>
Het kan wél: bedrijventerreinen energiepositief met collectieve aanpak

Het kan wél: bedrijventerreinen energiepositief met collectieve aanpak

 31 juli 2019 om 10:10  8 minuten

De stichting Bedrijventerreinen Energiepositief (BE+) wil met een lokale aanpak uiteindelijk 250 bedrijventerreinen energiepositief en CO2-neutraal te maken

>>
Wonen, werken en logistiek komen samen in nieuwe toegangspoort tot Parijs

Wonen, werken en logistiek komen samen in nieuwe toegangspoort tot Parijs

 10 juli 2019 om 12:40  7 minuten

>>
In Den Haag geen gebiedsontwikkeling zonder mobiliteitstransitie

In Den Haag geen gebiedsontwikkeling zonder mobiliteitstransitie

 03 juli 2019 om 11:10  7 minuten

Om woon- en werkgebieden bereikbaar en leefbaar te maken, moet gebiedsontwikkeling ook gepaard gaan met een mobiliteitstransitie. In het Haagse Central Inno

>>
Vraaggestuurd ov moet bereikbaarheid van bedrijventerrein verbeteren

Vraaggestuurd ov moet bereikbaarheid van bedrijventerrein verbeteren

 23 april 2019 om 12:00  11 minuten

De ov-reis naar een bedrijventerrein valt vaak nogal tegen. Tegelijkertijd wint bereikbaarheid aan belang als vestigingsfactor.

>>
'Personeel mijdt onbereikbaar bedrijventerrein'

'Personeel mijdt onbereikbaar bedrijventerrein'

 10 april 2019 om 16:16  4 minuten

Het is slecht gesteld met de ov-bereikbaarheid van bedrijventerreinen. Sommige groepen medewerkers haken eenvoudigweg af.

>>
Economic boards: motor van de regionale economie, maar niet zonder slag of stoot

Economic boards: motor van de regionale economie, maar niet zonder slag of stoot

 03 april 2019 om 15:03  8 minuten

De economic boards zijn in opkomst. Nederland telt er inmiddels ongeveer twintig. Wat doen de boards wel en wat juist niet? En wat leveren ze echt op?

>>
Circulaire bedrijventerreinen 2050: welk scenario kiest u?

Circulaire bedrijventerreinen 2050: welk scenario kiest u?

 20 maart 2019 om 10:17  12 minuten

Hoe ziet de circulaire werklocatie er in 2050 uit en hoe maken we dit mogelijk? Drie multidisciplinaire teams gingen aan de slag met deze vraag.

>>
Van kostenpost naar verdienmodel: circulaire lessen uit Circl

Van kostenpost naar verdienmodel: circulaire lessen uit Circl

 13 maart 2019 om 14:06  6 minuten

>>
Niet chillen maar ‘skillen’ in Rotterdam-Zuid

Niet chillen maar ‘skillen’ in Rotterdam-Zuid

 13 februari 2019 om 12:33  5 minuten

>>
Enquête verkiezingen Provinciale Staten 2019: Stadszaken.nl vraagt uw mening!

Enquête verkiezingen Provinciale Staten 2019: Stadszaken.nl vraagt uw mening!

 06 februari 2019 om 15:40  1 minuut

De verkiezingen voor de Provinciale Staten staan voor de deur. Stadszaken wil graag weten wat u bezighoudt. Doet u mee met onze enquête?

>>
Waarom dienstenbedrijven naar de grote stad verhuizen

Waarom dienstenbedrijven naar de grote stad verhuizen

 30 januari 2019 om 14:48  2 minuten

Dienstverlenende bedrijven trekken naar de 30 grootste gemeenten. In 2017 en 2018 anderhalf keer vaker dan in de twee jaar ervoor. Lees hier waarom.

>>
De Stadszaken Top 18 van 2018: deze artikelen las u het meest

De Stadszaken Top 18 van 2018: deze artikelen las u het meest

 20 december 2018 om 13:48  6 minuten

Stadszaken maakt de balans op en zet best gelezen artikelen van 2018 op een rij. bekijk nu de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar.

>>
Broodnodige 'kavelruil' glastuinbouw vergt wettelijke basis

Broodnodige 'kavelruil' glastuinbouw vergt wettelijke basis

 10 december 2018 om 15:59  6 minuten

Moderne glastuinbouw vergt schaalvergroting en een gebiedsgerichte aanpak. Maar investeringen stagneren door onenigheid. Een wettelijke basis is nodig.

>>