Door: Agnes Franzen

13 februari 2019 om 11:49


Foto:

Vijf keer pionieren met 5G


5G is volgens het ‘Actieplan Digitale Connectiviteit’ van het ministerie van EZK, noodzakelijk voor een digitaliserende economie en maatschappij. 5G gaat nog verder dan van autonoom rijden en smart cities, tot zorg op afstand. Vanaf 2020 worden de eerste 5G-netwerken al uitgerold. Pilots in stad en platteland, zijn volgens het actieplan nodig voor het leefbaar en vitaal houden van heel Nederland, zie ook. Stadszaken selecteert vijf vooruitstrevende 5G initiatieven.

 


‘5G’ is de term voor de volgende, vijfde generatie mobiele communicatietechnologie. Naast dat het zeer snelle en betrouwbare mobiele connectiviteit kan leveren kan de verbinding variëren in kwaliteitsaspecten. Waar augmented reality bijvoorbeeld om een hoge datadoorvoersnelheid vraagt, vraagt een autonome auto juist om een lage reactietijd (latency). 

5Groningen: proeftuin voor de nieuwste generatie mobiel internet

In Noord-Groningen, in het 5G-fieldlab op de Zernike Campus, werken ondernemers, non-profitorganisaties, kennisinstellingen en (inter)nationale topspelers uit de telecomindustrie samen om toepassingen van 5G te testen. Het initiatief maakt van Noord-Groningen dé proeftuin van de nieuwste generatie mobiel internet. 5G-toepassingen op het gebied van zorg, energie, verkeer en logistiek, landbouw, leefomgeving en (smart) industry worden hier uitgebreid getest. De regio ziet kansen om koploper te worden in de nieuwste technologie en zo uiteindelijk een voortrekkersrol in Europa te gaan vervullen.