Door: Hans van Tellingen

06 december 2017 om 18:07


Foto:

De winkelleegstand is géén nationaal probleem en neemt sterk af: hier de feiten


Leegstand. Winkelleegstand. Het nationale winkelleegstandsprobleem. Dat klinkt heftig. Maar waar hebben we het dan eigenlijk over? Hans van Tellingen pareert alle 'onheilstijdingen' die gerenomeerde instituten onlangs muntten. 'Winkelleegstand is geen nationaal probleem. Winkelleegstand is soms een lokaal probleem'.


Na de echt grote maatschappelijke thema’s - zoals vluchtelingenproblematiek, integratie, aanslagen, gezondheidszorg en (echte of vermeende?) maatschappelijke tweedelingen - lijkt winkelleegstand zo’n beetje het grootste probleem te zijn van de huidige maatschappij.

Onheilstijdingen

Op zich prima. Retail staat op de agenda. Iedereen heeft er een mening over. Want shoppen doen we (bijna) allemaal. Maar sommigen overdrijven. Retailpublicisten - zoals Cor Molenaar en Frank Quix - bemoeien zich ook met de materie. En doen aan onheilstijdingen. In 2011/2012 voorspelde Molenaar dat 33% van de winkelruimte zou zijn verdwenen in 2015. En dat in 2015 meer dan 25% van de winkels leeg zou staan. Frank Quix beweerde in 2014 dat er in de periode 2008-2014 tijd 22.000 winkels verdwenen zouden zijn. Maar kloppen deze beweringen eigenlijk wel? Nou nee, niet dus. Quix bijvoorbeeld zat er 16.000 winkels naast. Slechts 6.000 winkels zijn in de genoemde periode verdwenen. En Molenaar zag niet aankomen dat er - ook in crisistijd - zelfs (veel!) metrage winkelruimte is bijgekomen. In dit artikel wordt dit aangetoond.

Maar ook berichten van gerenommeerde clubs

Nu kun je dit soort onheilstijdingen kenschetsen als de meningen van mensen die tamelijk extreme berichten de wereld insturen. Maar recentelijk zijn er ook van gerenommeerde clubs – zoals het Planbureau voor de Leefomgeving, het PBL - winkelleegstandscijfers naar buiten gekomen. En ook het vermaarde CBS doet een duit in het winkelleegstandszakje. PBL, net als CBS, komt met cijfers die op hoge percentages leegstand lijken te wijzen (landelijk ruim 10%). PBL zit daarmee een procent of 3 boven de officiële cijfers van Locatus (zo’n 7%). En een initiatief als de Retailagenda (waaraan gerenommeerde partijen als NRW, IVBN en Ministerie van EZ meedoen) heeft het zelfs over 11% leegstand. Daarbij maakt de Retailagenda dan een wonderlijke draai door te claimen dat er overal 20% uit de markt genomen moet worden. 20% uit de markt? Echt? Nee, toch? Wij denken van niet. Zoals al eerder gesteld in het artikel ‘Waarom de Retailagenda soms geen goed idee is’.

Winkelleegstand leeft dus onder de mensen. Onder de deskundigen. Maar ook onder de consumenten. Die door al die ramspoedverhalen gaan geloven dat Armageddon echt nabij is. Des te meer reden om de feiten boven tafel te krijgen. Feiten die er al lang zijn. Maar die niet door iedereen als zodanig worden gebruikt. En waardoor er verkeerde besluiten genomen worden. Besluiten die niet op die feitelijke gegevens zijn gebaseerd.

Daarom dus: de feiten

Samen met een collega van Locatus, gespecialiseerd in betrouwbare verzameling van winkelgegevens, schreef ik het artikel ‘De winkelleegstand is geen nationaal probleem en neemt sterk af: de feiten’ (lees het volledige artikel op Retailtrends.nl).

De conclusies van dit artikel zijn:

Hans van Tellingen is algemeen directeur van winkelcentrumonderzoeker Strabo en hoofdauteur van #WatNouEindeVanWinkels. Voor een volledige weergave van het artikel van Gertjan Slob en Hans van Tellingen ga naar: https://retailtrends.nl/item/50609/winkelleegstand-is-geen-nationaal-probleem-en-neemt-sterk-af-de-feiten