Het warmtenet garandeert bovendien voor de looptijd van het contract lagere kosten dan het huidige fossiele gas. Daarmee is dit project uniek in de warmtesector. Naast de gemeente ondertekenden de woningcorporaties ZVH, Parteon en Rochdale, de Verenigingen van Eigenaren van de Perim en de Pharus, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling en het Zaanse ENGIE de intentieovereenkomst. 

Duurzame warmte

Het warmtenet is een slim en open systeem dat wordt gevoed door duurzame restwarmte van verschillende bronnen. Dat verhoogt de betrouwbaarheid en zorgt voor onderlinge concurrentie om de tarieven betaalbaar te houden. De warmte is afkomstig van het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam en mogelijk een lokaal te realiseren biomassacentrale nabij het Zaans Medisch Centrum. Alliander DGO zorgt voor de ondergrondse leidingen om warm en afgekoeld water te transporteren. ENGIE zorgt voor de warmtelevering aan de afnemers en is de contractpartij voor gebruikers.

Betaalbaarheid belangrijk

In Zaandam-Oost vertegenwoordigen de drie deelnemende woningcorporaties het merendeel van de huurwoningen. Frank van Dooren van ZVH: ‘Onze huurders hebben over het algemeen een kleine portemonnee. We willen de betaalbaarheid van het wonen verbeteren, en daar horen energielasten ook bij. Een warmtenet dat daar een bijdrage aan levert, is voor huurders interessant. Bij voorbeeld voor onze huurders in de Kleurenbuurt.’ De corporaties en de VvE’s vinden duurzaamheid en betaalbaarheid een belangrijke voorwaarde om deel te nemen aan het Zaanse warmtenet. 

Milieu en economie

De samenwerkende partijen hebben sinds 2013 de mogelijkheden van een warmtenet in Zaandam uitgebreid onderzocht. Nu is het moment om samen een warmtenet te ontwikkelen en restwarmte te gebruiken voor de verwarming van woningen in Zaandam-Oost. Energie die anders verloren gaat, wordt zo hergebruikt. Dat is beter voor het milieu én voor de regionale economie.