Schaf de reclame- en precariobelasting af. Dat is de oproep van Detailhandel Nederland, die vindt dat de belastingen niet meer zijn uit te leggen, tot ergernis leiden en tijdrovend zijn om te controleren. ‘Dit is niet meer van deze tijd’.

Detailhandel Nederland wraakt de huidige belastingvrijheid van gemeenten. Zij kunnen naast de ozb bijvorobeeld ook reclame- en precariobelasting heffen. ‘Voor een simpel reclamebord moeten winkeliers soms al honderden euro’s per jaar afdragen aan de gemeente. Dit is natuurlijk niet meer van deze tijd. Reclameborden, luifels en uitstallingen zijn onderdeel van het hebben van een winkel’, stelt Dolf Kloosterziel. Daarbij wijst Detailhandel Nederland naar Amsterdam, waar met ingang van 1 januari 2016 de reclamebelasting werd gestaakt.

BedrijvenInvesteringszone of reclamenota

Detailhandel Nederland roept het nieuwe, te formeren kabinet hierover een uitspraak te doen in het regeerakkoord. Een andere optie is dat de plaatselijke politiek de belastingverordeningen aan gaat passen. De voorkeur van Kloosterziel gaat uit naar een reclamenota, reclamerichtlijnen of het instellen van een BedrijvenInvesteringszone (BIZ). Verder zou ‘het maximale ozb-tarief meer moeten meebewegen met het economisch tij’.

Volgens Detailhandel Nederland is die ozb-afdracht de voor winkeliers de afgelopen jaren al flink gestegen. In 77 procent van de gemeenten is die heffing sinds 2014 verhoogd met meer dan de inflatie. In 152 gemeenten gaat het zelfs om een stijging van minstens 10 procent. Daarnaast betalen winkeliers in 2017 dus ook precario en de reclamebelasting. ‘De opstelsom van de diverse lokale belastingen loopt zo flink op.’