Milieudefensie vindt dat het nieuwe kabinet nu echt vol moet gaan inzetten op het stimuleren van fietsen en lopen. Daarnaast moet het kabinet veel meer het principe 'de vervuiler betaalt' toepassen. Als dit niet gebeurt en er verandert niets dan zal het autoverkeer met 17 tot 44 procent toenemen de komende jaren.

Bram van Liere van Milieudefensie: 'Het is verontrustend dat het autoverkeer zo sterk toeneemt. De steden groeien en slibben dicht als dit zo doorgaat. Het beleid van meer asfalt is vastgelopen. Om de leefbaarheid van de steden te verbeteren en klimaatverandering tegen te gaan is een andere visie nodig op vervoer. Het is eerlijker als de prioriteit komt te liggen bij schoon vervoer dat weinig ruimte inneemt, zoals (electrische) fietsen en openbaar vervoer.'

'Het is eerlijker als de prioriteit komt te liggen bij schoon vervoer dat weinig ruimte inneemt'

Het onderzoek, de Nationale markt en Capaciteitsanalyse 2017 (NMCA) komt één keer in de vier jaar uit en onderzoekt de ontwikkeling van het verkeer en vervoer op de lange termijn. In de analyse is gekeken naar zowel het personenvervoer als het goederenvervoer. Het rapport wordt gebruikt voor plannen van het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer over de beste aanpak voor de langere termijn.

Van Liere: 'Het duurder maken van vervuilend verkeer loont wel degelijk. Indien een verhoging van de brandstofprijzen wordt doorgevoerd zal het autoverkeer met 7% dalen. De opbrengsten kunnen dan in schoon vervoer worden gestoken, zodat iedereen vergelijkbare bereikbaarheid houdt. Met bijvoorbeeld het investeren in electrische fietsen en in fietsinfrastructuur kan een groei van 23% van fietskilometers worden bereikt. Met deze investering vermindert het autoverkeer eveneens en dat is goed nieuws voor het klimaat.'