• Wat: MKB InfraAanbestedingsAward
  • Doelgroep: Opdrachtgevers/aanbesteders
  • Organisator: MKB Infra
  • Eerste award: 2012
  • Meest recente winnaar: Gemeente Enschede
  • ​Uitreiking 2018: Januari 2018

Wat is de award?

De AanbestedingsAward wordt om de twee jaar toegekend aan de meest mkb-vriendelijke opdrachtgever (aanbesteder). De prijs is gericht op het ontstaan van vernieuwende oplossingen. Met de award worden opdrachtgevers uit (semi-)overheden gestimuleerd om mkb-bedrijven betere kansen op opdracht in de branche te geven. Denk hierbij aan de grond-, weg- en waterbouw. Het doel is om optimale prijs-prestatieverhoudingen te bereiken waarmee het maatschappelijk belang wordt gediend.

Er is een duidelijk verband met de herziene Aanbestedingswet, die een gelijk speelveld aan grotere en kleinere bedrijven biedt en een stimulans vormt voor eerlijke concurrentie.

Hoe win je?

Mkb-vriendelijk opdrachtgeverschap wordt gedefinieerd als het bieden van ruimte voor mkb-infrabedrijven om te ondernemen en het stimuleren van eerlijke concurrentie tussen grootbedrijf en mkb. Voorbeelden van belangrijke criteria zijn onder andere het niet onnodig opschalen of clusteren van projecten, het bieden van kansen aan regionale bedrijven en het stellen van proportionele eisen aan ervaring. Verder is het van belang dat bouwfasen en financiële producten niet onnodig geïntegreerd worden. Bovendien is een goede wijze van communicatie met andere bedrijven, zoals marktconsultatie, cruciaal.

Gemeenten, provincies, Rijkswaterstraat en de waterschappen zijn opdrachtgevers die zich kandidaat kunnen stellen. Daarvoor moet de mindset bestaan dat zij mkb-vriendelijk aanbesteden in infrastructurele werken. De kandidaten moeten hun eigen aanbestedingsbeleid omschrijven, met toelichting op de selectiewijze en waarom dit beleid als mkb-vriendelijk gekwalificeerd kan worden.

Verder moet er een overzicht gegeven worden van de uitgeschreven en uitgevoerde aanbestedingen in het afgelopen jaar en inzage in het aandeel aan mkb-bedrijven verstrekte opdrachten. Als laatst moet het aantal gegunde opdrachten, de gekozen aanbestedingsprocedure en de bijhorende gunningscriteria met de inschrijfprijzen worden omschreven.

Wat kunnen we leren van de vorige winnaar?

De gemeente Enschede is de derde gemeente die de prijs won. Nijmegen was winnaar van de eerste award, de gemeenten Steenwijkerland en Tilburg wonnen gezamenlijk de tweede award. 

Volgens de jury is Enschede de meest mkb-vriendelijke aanbesteder van infrastructurele werken. In het oog sprong vooral de grote mate van professionaliteit dat is vastgelegd in een zorgvuldig aanbestedingsbeleid. De toepassing van beginselen zoals proportionaliteit, non-discriminatie en transparantie zijn deugdelijk verankerd. Juryvoorzitter Gert Peek motiveerde de keuze aan de hand van het level playing field voor mkb een grootbedrijf.