Ten opzichte van de vorige benchmark in 2016 zijn er een aantal gemeenten die fors beter scoren dan het afgelopen jaar. De top 3 ‘stijgers’ op de ranglijst zijn Uitgeest, Amstelveen en Aalsmeer. Dit is op basis van analyses die zijn uitgevoerd op basis van uitgebreide data-analyses en toekomstprognoses voor elektrisch rijden en openbaar laden. Opvallend zijn de verschillen tussen gemeenten, in de mate waarin zij met hun huidige netwerk van openbare laadpalen voorbereid zijn op de toekomstige vraag naar elektrisch rijden.

De relatief hoge benchmarkscores (> 85) van gemeenten als 1) Amsterdam, 2) Rotterdam en 3) Den Haag zijn geen verrassing. Rotterdam en Den Haag hebben hun positie op de ranglijst geruild ten opzichte van de benchmark van 2016. Utrecht is enkele plaatsen gezakt in de lijst naar plek zes en is voorbijgestreefd door 4) Amstelveen en 5) Noordwijkerhout. De top 10 stijgers ten opzichte van vorig jaar zijn: Uitgeest, Amstelveen, Aalsmeer, Renkum, Binnenmaas, Vught, Barneveld, Nieuwkoop en Ouder Amstel. Opmerkelijk is dat uit de G30 de gemeenten Amersfoort, Emmen, Enschede en Venlo relatief laag scoren (< 25). Daar ligt nog een grote opgave de komende jaren. De uitkomsten van de benchmark 2017 en het verschil ten opzichte van 2016 zijn per gemeente op digitale kaart beschikbaar gesteld en via deze link te raadplegen.

De benchmark is uitgevoerd door de toekomstprognoses over de vraag naar elektrische auto’s te combineren met de gegevens per gemeente over het bestaande openbaar beschikbare laadnetwerk. Met een dergelijke ‘dekkingsgraadanalyse’ kunnen we zien waar er nog ‘zwarte vlekken’ in het openbare netwerk zitten, waar het aantal palen nog te beperkt is voor de (toekomstige) vraag en welke gebieden goed op weg zijn om aan die vraag te voldoen. Het onderzoek richt zich daarbij op woonadressen die niet over een eigen parkeerplaats beschikken en dus op de openbare ruimte zijn aangewezen. Forenzen en bezoekers zijn hierin (nog) niet meegenomen.

De experts in Nederland zijn het erover eens dat de vraag naar elektrische auto’s in Nederland de komende jaren onverminderd toeneemt. Alle grote automerken brengen namelijk op korte termijn (betaalbare) elektrische auto’s op de markt, met een actieradius van minimaal 250 praktijkkilometers. Dit wordt mogelijk gemaakt door de ontwikkelingen in accutechnologie. Een belangrijke randvoorwaarde voor deze opmars is een tijdige beschikbaarheid over voldoende openbare laadinfrastructuur. Immers, gemiddeld 70% van de Nederlanders dient te parkeren en dus ook op te laden in de openbare ruimte. Met het onderzoek is in beeld gebracht welke gemeenten op dit moment goed, dan wel slecht zijn voorbereid op de toekomstige vraag van bewoners naar laadpalen in de openbare ruimte.