Het beruchte circulatieplan, dat het Gentse paars-groene bestuur uitrolt, vergroot het autovrije gebied en deelt de stad op in zes sectoren en het centrum. Je kan enkel van de ene sector naar de andere via de stadsring. Het bestuur benadrukt dat elke bestemming bereikbaar blijft, maar ongeruste bewoners en bezoekers kunnen via de stedelijke webstek hun route plannen.

Lang niet iedereen is het circulatieplan genegen. Het splijt de stad in tweeën. Voorstanders argumenteren dat Gent volloopt, de files aangroeien, het aantal parkeerplaatsen ontoereikend is en de luchtkwaliteit bij de slechtste van het land is. Zij geloven dat het circulatieplan Gent gezonder en leefbaarder zal maken.

Tegenstanders foeteren dat de opdeling in zones, met mekaar verbonden via de al overbelaste ring, een strop rond de stad zal hangen, met name op de op- en afritten. Critici zoals IntelliGent-Mobiel, een groep van handelaren en de oppositiepartij N-VA, oordelen dat de luchtvervuiling zal toenemen en vinden dat de randvoorwaarden, zoals extra investeringen in openbaar vervoer en park-and-rides, niet vervuld zijn. Sommigen vrezen dat de stad zal doodbloeden, omdat handelaren zullen wegtrekken en bezoekers zullen wegblijven.

De man achter het plan, Gents schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen), beklemtoont dat hij niet over één nacht ijs ging. Hij putte inspiratie uit het beleid van een resem Europese steden. ‘We kopieerden nooit, maar scherpten zo ons denken aan. Groningen is het duidelijkste voorbeeld omdat ze er al 40 jaar een circulatieplan hebben. Maar ook Bremen en Aarhus hebben een interessante kijk op mobiliteit.’

Bron: tijd.be