Op bedrijventerreinen zijn namelijk zowel op het gebied van innovatie als van energietransitie grote stappen te maken. En juist op het gebied van innovatie en duurzame energiebronnen hebben we doelstellingen in Europa afgesproken die we maar moeilijk kunnen halen. Met de extra Topsector Bedrijventerreinen halen we die doelstellingen. Het potentieel op bedrijventerreinen is namelijk enorm.

Het huidige topsectorenbeleid werpt zijn vruchten af. Dit themagerichte beleid (water, food, ICT et cetera) versterkt innovaties door bedrijven, toeleveranciers, afnemers en het onderwijs succesvol te koppelen. Het is verticaal georganiseerd: via thema’s en bundeling van krachten bij vooral de grotere bedrijven. Niets mis mee, maar we laten potentieel liggen.

De kennis en kunde die op bedrijventerreinen verscholen zit, moeten we in mijn ogen gaan aanboren. Twee derde van de Nederlandse productie vindt op bedrijventerreinen plaats en daartussen zit heel veel mkb. Veel midden en heel veel kleine bedrijven. In die bedrijven wordt geïnnoveerd, maar stranden ook veel innovaties, blijkt uit allerlei onderzoek. Er is weinig tijd, er zijn geen financiële middelen, de marketing is matig en bovenal is er de angst om naar buiten te treden. ‘Als we het zeggen, zijn we het idee kwijt aan een groter bedrijf’, hoor ik vaak.

Er is een cultuur om als leden van de ondernemersverenigingen al barbecueënd te netwerken, maar dat is niet een cultuur gericht op de ontwikkeling van de vele innovaties die plaatsvinden op de plaatselijke terreinen. Is het niet mogelijk om op terreinniveau horizontaal, doelgericht samen te werken aan innovaties die heel Nederland vooruithelpen.

Ook met de energietransitie ervaar ik gelijke patronen. De energiebesparing wordt primair per bedrijf opgepakt en ook daar wil het mkb heel graag meer doen, maar is het ook daar hetzelfde liedje: te weinig tijd, onvoldoende knowhow, geen geld en geen capaciteit. We laten te veel kansen liggen, dat is jammer.

Mijn voorstel is dat we aan het topsectorenbeleid (verticaal georganiseerd) een horizontale dimensie toevoegen: het gebiedsniveau, de bedrijventerreinen. Daar is veel mogelijk. Juist nu: omdat op bedrijventerreinen steeds meer wordt samengewerkt, met meer parkmanagement, en de focus verschuift naar doelgerichte activiteiten zoals de energietransitie en wellicht innovatie door de toename van het aantal ondernemersfondsen. Dat is een prima instrument hiervoor. Het is dus nu ook mogelijk.

Kortom, tijd voor een extra topsector: Topsector Bedrijventerreinen.

Herman Timmermans
Voorzitter CLOK