Aanvankelijk was er 5 miljoen euro beschikbaar; nu reserveert de provincie 6 miljoen euro voor de brug. De gemeente Oldambt draagt 500.000 euro bij, waarmee in totaal 6,5 miljoen beschikbaar is. Als Provinciale Staten akkoord gaan, kan de aanbesteding dit najaar van start gaan. Naar verwachting kan de bouw dan in 2019 beginnen.

Onderdelen Blauwe Loper
De Blauwe Loper bestaat eigenlijk uit vier bruggen: over het Winschoterdiep, de Rijksweg A7, de ecologische zone en het Oldambtmeer. Het brugdeel over het Winschoterdiep wordt beweegbaar om ook  schepen met een staande mast te kunnen laten passeren. In Winschoten sluit de brug aan op de fietsroute via de Hoorntjesweg naar het centrum. Ook komt er een  aansluiting op het Stadspark in Winschoten.

Makkelijker bereikbaar
Met de komst van de Blauwe Loper kunnen bewoners vanuit Blauwestad gemakkelijker bij de voorzieningen in Winschoten komen, zoals scholen of winkels. Omgekeerd kunnen inwoners van Winschoten zo sneller naar recreatieve voorzieningen in Blauwestad.