Via het bestemmingsplan kunnen gemeenten de samenstelling van de woningvoorraad beïnvloeden. Bijvoorbeeld door voor de categorieën sociale huur, sociale koop en eigenbouw bepalingen op te nemen. Met de nieuwe categorie 'geliberaliseerde huurwoningen voor middenhuur' in bestemmingsplannen worden de mogelijkheden verder uitgebreid, bijvoorbeeld voor situaties waarin de gemeente niet zelf de eigenaar is van de grond.

De wijziging van het Bro is deel van een breed pakket aan maatregelen waarmee het kabinet het aanbod aan huurwoningen in het middensegment stimuleert. Zo zien na de wijzigingen in het corporatiebestel  pensioenfondsen en beleggers kansen om te investeren in middeldure huurwoningen. Ook is voor de regio's Amsterdam en Utrecht het puntensysteem aangepast waardoor studio's en kleinere appartementen gemakkelijker aan middeninkomens kunnen worden verhuurd.

Op verzoek van het kabinet is oud-burgemeester van Eindhoven Rob van Gijzel gestart met het organiseren van lokale samenwerkingstafels. Aan deze tafels worden lokale partijen met elkaar in contact gebracht. Dit moet leiden tot afspraken over extra aanbod van huurwoningen voor middeninkomens.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat de wijziging van het Bro voor advies aan de Raad van State wordt gezonden.