Maar wat we krijgen is natuurlijk geen omgevingsvisie. Althans, er komt niet een doorwrocht boekwerkje uit, waarin precies is beschreven hoe Sas van Gent zich verder zou moeten ontwikkelen. Dat kan helemaal niet in drie dagen. En dat willen we ook niet.  Wat we wel hopen te krijgen is een omgevingsmissie. Een Leitmotiv dat als uitgangspunt kan dienen voor elke stap die voortaan gezet wordt bij de ontwikkeling van Sas van Gent. Zoals een bladformule de inhoud van een tijdschrift bepaalt en de waardepropositie de basis is van een businessmodel, zo mag de omgevingsmissie de drager zijn van de ‘omgevingsontwikkelingen’ van Sas van Gent.

Er wordt op dit moment bij veel gemeenten en andere overheden gewerkt aan de omgevingswet en menige gemeente claimt de eerste te zijn met een omgevingsvisie. Dat is mooi. Eerlijk is eerlijk, ik lees niet al die stukken. Maar ik hoop dat die gemeenten vooral veel tijd hebben gestopt in hun missie. Wat willen ze zijn? Waar staan ze voor? Wat is hun identiteit? Waarop onderscheiden ze zich van andere gemeenten? En dat in maximaal 300 woorden (de lengte van deze blog), maar liever nog: op een tegeltje aan de muur. Op te hangen in de kamer van iedereen die de missie doorvertaalt naar een omgevingsvisie en uiteindelijk een omgevingsplan. Tot aan de volgende verkiezingen. Want dan staat alles ter discussie. En dus ook de omgevingsmissie.

Jan-Willem Wesselink is hoofdlaborant van het Kennislab voor Urbanisme