De partijen willen op alle Amsterdamse nieuwbouwlocaties tot 2025 minimaal 10.000 nieuwe middenhuur woningen bouwen. Beleggers willen langjarig investeren in een divers woningaanbod in groot Amsterdam. De corporaties zullen woningen vanuit de sociale huur overhevelen naar middenhuur en creëren zo meer aanbod voor huurders met inkomens boven modaal (> 35.000 euro per jaar). Dit bevordert de doorstroming van mensen met middeninkomens waardoor er in de sociale huur meer woningen vrij komen voor mensen met lagere inkomens die op zoek zijn naar een huurwoning.

Om dit te bewerkstelligen komt PAM met een vernieuwende aanpak. De uitgangspunten van deze aanpak staan beschreven in een PAMflet, dat vanavond wordt overhandigd aan wethouder Laurens Ivens van wonen.

Samenwerking in Platform Amsterdam Middenhuur
De partijen die zich sterk maken voor meer middenhuur verenigen zich in het Platform Amsterdam Middenhuur – PAM . Het zijn de institutionele beleggers Amvest, Bouwinvest, Syntrus Achmea, Vesteda en Wonam en de woningcorporaties De Alliantie , Eigen Haard, Rochdale, Stadgenoot en Ymere.

Andere partijen die het doel van PAM ondersteunen zijn welkom om zich aan te sluiten. Het PAM wil voor middenhuur dé gesprekspartner worden van de gemeente Amsterdam, van de omringende gemeenten en de huurdersorganisaties. De partijen in Amsterdam handelen hierbij in de geest van het plan dat Minister Plasterk van Wonen vorige week lanceerde, om op lokaal niveau ‘Samenwerkingstafels’ te organiseren met als doel meer middenhuur woningen.

Middenhuur zorgt voor een ongedeelde stad
Amsterdam wil een ongedeelde stad zijn met woningen voor alle inkomens. De ervaring bij de deelnemende partijen is dat de belangstelling bij nieuwbouwprojecten met middenhuur gemiddeld 5x groter is dan het aanbod. De groep middeninkomens is groot en divers en omvat zowel singles, stellen (zowel jongeren als senioren) als gezinnen. Het zijn mensen die vaak maatschappelijk belangrijke functies hebben zoals verpleegkundige, docent of politieagent. Ze dragen sterk bij aan de sociaal-economische kracht van de Metropoolregio Amsterdam. Hun jaarinkomen ligt tussen 1 á 2 keer modaal  (36.500 – 73.000 euro).

Als er meer middenhuur woningen voor deze doelgroepen zijn, bevordert dat de doorstroming in de sociale huursector. In de Amsterdamse sociale huursector heeft ongeveer 25% van de huurders een middeninkomen. Bij deze huurders is het inkomen toegenomen tot meer dan modaal sinds men de sociale huurwoning toegewezen kreeg. Een middenhuur woning biedt een betaalbaar alternatief voor deze groep. Tegelijkertijd komen daardoor meer sociale huurwoningen beschikbaar voor mensen met lagere inkomens tot circa 35.000 Euro per jaar. Sociale huurders (doorstromers) krijgen bij de PAM partijen voorrang. Voor hen willen de partijen 25% van de middenhuur woningen reserveren.

Afspraken over huurprijzen en doorstroming
Institutionele beleggers willen pensioengeld beleggen in middenhuur woningen. Corporaties exploiteren ook middenhuur woningen en willen graag de doorstroming bevorderen. De partijen slaan nu de handen ineen zodat er nieuwe middenhuur woningen worden gebouwd waarvoor doorstromers voorrang krijgen. Zij wensen hiervoor minimaal 25% van de gronduitgifte te reserveren.

De woningen zijn en blijven betaalbaar. De PAM-partijen maken op voorhand met de gemeente afspraken over de huurprijs en de huurprijsontwikkeling en willen deze afspraken verankeren in het gronduitgiftebeleid via een PAM clausule. Die bepaalt dat de huur van deze woningen zeker 25 jaar in het middenhuur segment blijft. Ook wordt via de clausule vastgelegd dat er zowel twee-, drie-, als vierkamer woningen komen. Tenslotte wordt vastgelegd dat doorstromers uit de sociale huur voorrang krijgen bij verhuur.

Gezamenlijk onderzoek naar middenhuur
De komende maanden bundelt het platform de aanwezige kennis van de deelnemers over middenhuur. Doel is een goed beeld te krijgen van de omvang van de vraag naar middenhuur woningen en de kwalitatieve wensen van de doelgroep zoals omvang van de woning, de locatie en de huurprijs. Het platform wil met de gemeente op korte termijn onderzoek doen naar de locaties waar beleggers daadwerkelijk middensegment huurwoningen kunnen realiseren. Ze streven naar een brede spreiding over stad en regio en over verschillende woningtypen. Medio juni worden de resultaten gepresenteerd.

Bestuur PAM
De aan PAM deelnemende partijen hebben een bestuur benoemd met daarin Robert Kohsiek van Wonam, Egbert de Vries van AFWC, Bert Halm van Eigen Haard en Allard van Spaandonk van Bouwinvest.