Politiek heeft te weinig oog voor klimaatverandering

De tien grootste politieke partijen zijn geanalyseerd op de onderwerpen ‘natuur’, ‘groen’, ‘stedelijke omgeving’ en ‘klimaat’. Gezien de urgentie van dit onderwerp is het opvallend dat de politieke partijen in de aanloop naar de verkiezingen van 15 maart nauwelijks en soms zelfs geen enkele aandacht voor klimaatverandering vragen.

De stichtingen Operatie Steenbreek en Entente Florale Nederland concluderen dat het bij veel partijen gaat over beperking van de emissies van broeikasgassen en CO2, als het klimaat wordt genoemd. Van politieke partijen en groeperingen, waarvan je het zou verwachten dat ze er serieus aandacht aan besteden, is de inbreng te mager vinden beide stichtingen.

Om voor dit gebrek aan urgentie de aandacht te vragen bij de politieke partijen, hebben Operatie Steenbreek en Entente Florale de brief ‘Klimaatverandering vraagt meer politieke actie’ aan de fractievoorzitters van de tien grootste politieke partijen gestuurd. Deze brief pleit voor meer aandacht voor klimaatverandering op de partijagenda’s en tijdens eventuele coalitieonderhandelingen op landelijk niveau. Ook in de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 mag dit onderwerp niet ontbreken.

Over Operatie Steenbreek en Entente Florale

Het doel van de actie Operatie Steenbreek is om de burgers te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. Het doel van Entente Florale Nederland is om via haar kennisplatform Vitale Groene Stad het multifunctionele belang van het groen breed onder de aandacht te brengen van overheden, bedrijfsleven en burger.

Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen