De samenwerking is een stap in de ontwikkeling naar een biobased economie waarbij nieuwe, hoogwaardige grondstoffen worden gewonnen uit biomassa, een van de noodzakelijke stappen om te komen tot een duurzame economie.

Het consortium bestaat uit AkzoNobel, Chemport Europe, RWE, Staatsbosbeheer en Avantium. De laatste is een chemisch technologiebedrijf en pionier op het gebied van duurzame chemie, en maakte vorige week maandag haar voornemen tot beursgang bekend.

In de geplande bioraffinaderij zal het zogenaamde Zambezi-proces worden toegepast. Dit proces is recentelijk door Avantium ontwikkeld en maakt gebruik van non-food biomassa. Deze biomassa behoort tot de tweede generatie grondstoffen, zoals houtsnippers of pulp. De grondstoffen worden vervolgens op een kosteneffectieve manier omgezet in zuivere glucose en lignine.

Zuivere glucose wordt gebruikt bij de productie van verschillende duurzame chemicaliën en materialen voor de toekomstige chemische industrie. De ontstane glucose uit het Zambezi-proces kan worden gebruikt in katalytische (reactieversnellende) processen of voor fermentatieprocessen voor de productie van nieuwe, duurzame materialen. De lignine die wordt ontwikkeld in het proces kan dienen als grondstof voor hernieuwbare bio-energie toepassingen, aangezien het aanzienlijk meer energie dan houtachtige biomassa bevat.

De belangrijkste grondstof voor het Zambezi-proces, houtsnippers, worden lokaal verkregen onder coördinatie van Staatsbosbeheer en worden geleverd door RWE. De laatste zal tevens het bio-residu lignine gebruiken voor het opwekken van duurzame energie.