Wethouder Laurens Ivens van wonen hoopt met het besluit de grip te houden op de bouw van sociale huurwoningen in de hoofdstad. De wethouder is van mening dat met woningcorporaties duidelijkere afspraken gemaakt kunnen worden. Dat zou met commerciële ontwikkelaars niet gelukt zijn. Zo zou projectontwikkelaar North Orleans beloofd hebben in Amsterdam-Noord nieuwe studentenwoningen te bouwen, maar verhuurde de uiteindelijke appartementen voor 1500 euro per maand, schrijft het Parool.

Tot 2019 stelt de gemeente locaties beschikbaar voor de ontwikkeling van ruim 9600 nieuwe sociale huurwoningen van corporaties, en daarvoor zijn commerciële partijen nu dus uitgesloten.

Bouw in stroomversnelling

Samenwerking met corporaties zou voordeliger zijn, omdat ze na de sloop van oude woningen locaties kunnen inbrengen die nodig zijn voor de bouw van nieuwe huurwoningen.  De woningcorporaties zelf hebben aangegeven de bouwproductie te verdubbelen naar 2400 woningen per jaar.

Inmiddels zijn er locaties toegewezen aan de hoofdstedelijke corporaties. Rochdale krijgt de Zuidas, De Alliantie en Ymere gaan bouwen op het Centrumeiland van IJburg en de nieuwe Sluisbuurt op Zeeburgereiland is uitbesteed aan Ymere, Stadgenoot, Eigen Haard, Duwo en De Alliantie.

Aanscherping regels

In het aangescherpte gemeentebeleid staat verder dat woningcorporaties geen grond meer kunnen claimen. Waar de corporaties vroeger zogenaamde ontwikkelrechten op bouwgrond behielden, met enorme vertraging bij de bouw van de Houthaven in de Spaarndammerbuurt als resultaat, kan de gemeente nu na het verstrijken van een termijn de locatie terugvorderen. Daarnaast hebben corporaties niet automatisch recht op een andere plek als ze afvallen voor een bepaalde locatie. Ook kan de gemeente los van het advies van de corporatiekoepel keuzes maken bij de verdeling van de grond.