Volgens Minister Schultz van het ministerie van Infrastructuur en Milieu moeten de vier opgaven in samenhang worden gezien, juist daar zit de meerwaarde.

De 'Startnota Novi' is tot standgekomen na consultatie van zo'n 1500 mensen en 500 maatschappelijke organisaties, waaronder bijdragen van gezamenlijke provincies, gemeenten en waterschappen. 

De inhoud van de Startnota kunt u downloaden via de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.