Op 10 januari 2016 liepen bewoners uit voor een demonstratie tegen een plan van de gemeente voor een ‘Internationaal Park’. Wat wil? College en Raad van Den Haag hadden een extern bureau opdracht gegeven om de inrichting van het gebied Scheveningse Bosjes, een waterpartij en het Westbroekpark. Het groene gebied had volgens de ontwerpers de potentie van een klein Central Park, en had het ook op die manier benaderd. Het plan werd keurig ter visie gelegd, met 3200 negatieve reacties tot gevolg. En een demonstratie.

De gemeente werd verrast door zoveel verzet en haalde de plannen van tafel. Een nieuw plan betrof niet de inhoud, maar een nieuw proces. En nu is het niet de gemeente, maar een Denktank bestaande uit 12 burgers die een visie formuleren op het gebied.

Na aanvaarding van de opdracht, zijn de leden van deze Denktank eind vorig jaar benoemd door het College. Waar nodig kan de Denktank een beroep doen op een budget voor onderzoek of andere ondersteuning. Uiterlijk eind september levert de Denktank haar visie op. Denktank en College zullen deze samen aan de Raad aanbieden.

In Den Haag is daarmee de directe democratie door de Raad democratisch gelegitimeerd. Het is een experiment van participatie waarbij de afgevaardigden zijn verkozen door loting en verkiezing enerzijds en afvaardiging en benoeming anderzijds.  

Meer informatie over de vorming van een dergelijke breed geaccepteerde groep inwoners voor een zo gevoelig onderwerp? Lees het in het komend nummer van ROmagazine.