Een andere belangrijke suggestie die de werkgevers doen is om het klimaatbeleid bij het volgende kabinet over te hevelen van het ministerie van IenM naar het minsterie van Economische Zaken. 'Niets ten nadele van de huidige staatssecretaris van Milieu Sharon Dijksma', zegt De Boer, 'maar als we de volgende stap willen zetten moet de coördinatie bij EZ worden ondergebracht.' Vooral van het bedrijfsleven wordt de komende decennia namelijk veel gevraagd om de energietransitie en CO2-reductie te bewerkstelligen, aldus de werkgeversvoorman. Ook het instrumentarium voor subsidies en leningen voor klimaatgerelateerde initiatieven hangt grotendeels onder Economische Zaken', zegt werkgevers-voorman Hans de Boer in het FD.

De nieuwe financieringsinstelling Invest-NL moet vervolgens van voldoende middelen worden voorzien om private financiering te mobiliseren. Om het Deltaplan succesvol tot uitvoering te brengen, is een Klimaatwet nodig zoals in het verleden de Deltawet.

Serieus probleem
De doorbraakprojecten, waarbij het belangrijk is dat de overheid samen optrekt met het bedrijfsleven, zijn cruciaal om te zorgen dat Nederland nagenoeg klimaatneutraal wordt in 2050. Ze zijn hoognodig: volgens recent onderzoek ziet slechts twee procent van de bevolking klimaatverandering als een serieus probleem, terwijl de komende dertig jaar het tempo van CO2-reductie moet worden verdrievoudigd voor een gezond klimaat.

Het advies is onderdeel van de campagne NL Next Level dat zich richt op groene groei, nieuwe banen en een veilig Nederland. Het advies is tot stand gekomen na consultatie van tal van kleine en grote bedrijven en gesprekken met bijvoorbeeld milieuorganisaties.