Sinds 1 januari 2015 worden de meest vervuilende auto's (in totaal ongeveer 2 procent van het wagenpark) uit het centrum geweerd. "In het buitenland wordt al langer gewerkt met dergelijke milieuzones en uit evaluaties blijkt dat dit een effectieve maatregel is om bijvoorbeeld de uitstoot van schadelijk roet tegen te gaan", reageert Anne Knol, campagneleider mobiliteit van Milieudefensie. “Ik zou milieuzones dan ook liever gezondheidszones noemen.” TNO heeft eerder onderzocht dat de milieuzone in Utrecht hoogstwaarschijnlijk effectief is.

Rechtmatig

Autoclub KNAC spande in 2015 een rechtszaak aan tegen de milieuzone om de milieuzone ongedaan te laten maken. Milieudefensie verdedigde de milieuzone aan de zijde van de gemeente Utrecht. De Utrechtse rechtbank oordeelde begin 2016 dat het instellen van de maatregel rechtmatig was. Daarop besloot de KNAC in hoger beroep te gaan. Vanochtend bevestigde de Raad van State het oordeel van de Utrechtse rechtbank: de milieuzone mag blijven.

Fietsen, openbaar vervoer en groen

"Milieuzones helpen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Maar voor een echt gezonde en leefbare stad is meer nodig", zegt Anne Knol. Milieuzones zijn nog voor verbetering vatbaar. Milieudefensie pleit al jaren voor eenduidige nationale regels en een landelijk verkeersbord, zodat gemeenten die met milieuzones aan de slag gaan het wiel niet zelf uit hoeven vinden. Knol: "Daarmee zou een hoop verwarring voor de automobilist kunnen worden voorkomen. Helaas werkt de nationale overheid hier vooralsnog niet aan mee."