Eind november konden de inwoners van Rotterdam over de Woonvisie stemmen. Feitelijk ging het om de vraag of je vóór de sloop van 20.000 goedkope woningen bent, of tegen. Want Rotterdam heeft te veel goedkope woningen, stelt het stadsbestuur: 168.000 goedkopen huizen voor 125.600 huishoudens die ervoor in aanmerking zouden komen. Dat overschot trekt lage inkomens aan, terwijl er onvoldoende woningen zijn voor midden- en hoge inkomens, aldus Leefbaar Rotterdam-wethouder Ronald Schneider.

Zoals verwacht stemde een meerderheid van de Rotterdammers tegen. Maar het benodigde opkomstpercentage om het advies geldig te laten zijn, werd bij lange na niet gehaald. Een opluchting voor de gemeente, die zonder al te veel gezichtsverlies haar plannen door kon zetten.

Maar dan is nog altijd de provincie die kan ingrijpen. 'Onze zorg is dat de woningmarkt door de woonplannen in Rotterdam niet meer in evenwicht is', zegt PvdA-fractievoorzitter Ron Hillebrand in het AD. 'Als je 20.000 sociale woningen verwijdert, ontstaan er hele lange wachtlijsten.'

De Statenfracties van PvdA, SP en GroenLinks (13 van de 55 zetels) willen daarom de plannen voor de sloop van 20.000 sociale woningen in Rotterdam een jaar lang bevriezen. De partijen willen bovendien dat alle bouw- of sloopplannen van gemeenten uit de regio gedurende die periode ter goedkeuring worden voorgelegd aan de provincie. Zo willen zij garanderen dat er genoeg sociale woningen overblijven.

Meerderheid tekent zich af

Het voorstel dat de PvdA, SP en GroenLinks op 8 maart indienen, lijkt gesteund te gaan worden door een meerderheid van Provinciale Staten, aldus het AD. 'Het is in Nederland uitzonderlijk dat een provincie een besluit neemt met deze vergaande strekking voor een heel gebied', stelt Hillebrand in het AD. 'Maar het besluit dat door Rotterdam genomen is, dreigt de woningmarkt ernstig te ontwrichten.'

Daarnaast stelt de PvdA volgens het AD dat de gemeente Rotterdam te weinig rekening heeft gehouden met de omliggende gemeenten bij het opstellen van de woonplannen. 'Met deze maatregel bevriezen wij als het ware de plannen van Rotterdam. Net zolang totdat de regiogemeenten onderling zelf goede afspraken hebben gemaakt en wij als provincie de zekerheid hebben dat er voldoende sociale woningen overblijven', aldus Hillebrand in de Rotterdamse krant.

Ook PVV schaart zich achter voorstel

Opvallend is dat ook de PVV (8 zetels) - een partij die in Rotterdam veel steun lijkt te krijgen van het Leefbaar-electoraat - zich achter het voorstel schaart. Als motivatie wijst de partij naar de uitslag van het woonreferendum.

Wethouder Schneider noemt de ingreep een 'groot middel' en waarschuwt dat zijn plannen vertraging gaan oplopen. 'Ook voor de bouw van middelgrote woningen die juist zo hard nodig zijn', zegt zijn woordvoerder in het AD. Schneider kan zich niet vinden in de zorgen van de provinciale PvdA. Volgens hem telt Rotterdam 40.000 meer goedkope woningen dan nodig zijn voor de doelgroep.