Middels het Klimaatakkoord is bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Dat betekent dat 7 miljoen huishoudens in die tijd van het aardgas af moeten, die nu nog voor 93 procent via gas worden verwarmd. Dat vraagt niet alleen om actie van gemeenten, maar ook van burgers zelf, stellen de intitiatiefnemers van de campagne 'Van Gas Los'. Maya van der Steenhoven, directeur Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland en initiatiefnemer: 'Deze campagne is nodig omdat uit onderzoek blijkt dat ruim 85 procent van de mensen nog geen idee heeft dat aardgas zal verdwijnen uit de gebouwde omgeving. Juist voor mensen is het belangrijk dat zij in hun keuzes vandaag al rekening kunnen houden met deze transitie. Koop je bijvoorbeeld nog een gasfornuis of ga je al over op inductiekoken?' In de campagne vraagt men aandacht voor een aantal maatregelen die nu al genomen kunnen worden zodat in de toekomst aardgasvrij kan worden gewoond. Denk aan energiebesparing, een warmtepomp in huis of een collectieve warmteoplossing in de wijk.

Greendeal van het gas af

Steeds meer organisaties werken samen om de transitie van aardgas af in de gebouwde omgeving, vorm te geven. Verschillende gemeenten en het ministerie van Economische Zaken zijn samen bezig om te inventariseren wat er precies voor nodig is om de eerste wijken van het aardgas af halen binnen een Greendeal. Daarin is tevens aandacht voor het goed en tijdig betrekken van bewoners bij alternatieven die in de wijk aangeboden gaan worden, zodat voorkomen wordt 'dat de overheden straks aanbellen als de oplossingen al klaar liggen. In dit proces is het van belang juist vanaf het begin gezamenlijk te zoeken naar de beste oplossing per wijk. Zo zorgen we ervoor dat die ook kunnen rekenen op draagvlak in de buurt', aldus van der Steenhoven. 

Wat kunnen regio's doen voor 2050?

De provincie Zuid-Holland en het programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland hebben onlangs laten onderzoeken hoe Zuid-Holland tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten de CO2-uitstoot tot 95 procent kan reduceren in 2050. Het rapport ‘Van volume naar waarde’ schetst mogelijke routes naar een duurzaam en CO2-arm energielandschap en de impact van de opgave.