Volgens de Gezondheidsraad en het RIVM zorgt geluidsoverlast van het verkeer voor stress en slaapgebrek. Op de lange termijn kan de herrie zelfs zorgen voor hartklachten, verhoogde bloeddruk en depressies. Volgens het CBS ondervindt de helft van de Nederlanders overlast van het geluid. 

Geluidsoverlast en gezondheid
Frank Kolderie, productiemanager bij Struyk Verwo Infra, haalt het onderzoek van het RIVM over de gevolgen van geluidsoverlast voor de gezondheid aan. ‘Wegverkeer is de belangrijkste geluidsbron in een woonomgeving en veroorzaakt bij 12 procent van de volwassen Nederlanders ernstige slaapverstoringen. Gezondheidsklachten als hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten worden hieraan gerelateerd. De maatschappelijke waarde is dus evident als we het geluid van het wegverkeer kunnen terugbrengen. Daarnaast kun je ook kijken naar de directe besparingen van stille wegdekken, doordat de gemeente bijvoorbeeld geen gevels hoeft te isoleren tegen geluidsoverlast.’

Praktijkcasus Silent Way
De Ruurloseweg in Zelhem was in 2003 een pilotproject van Struyk Verwo Infra dat samen met Raadgevend Ingenieursbureau M+P veel onderzoek doet naar geluidsabsorberende deklagen. De metingen op Silent Way in 2003 gaven bij 40 km/h een geluidreductie van 2,2 dB ten opzichte van Dicht Asfaltbeton (DAB), het zogenaamde referentiewegdek. Tien jaar later, in 2013, was de geluidreductie volgens de toenmalige reken- en meetvoorschriften nog steeds 1,1 dB.

Kolderie vertelt over de gunstige eigenschappen van beton: ‘De cementgebonden deklaag van de straatsteen is goed bestand tegen invloeden van buitenaf. Silent Way heeft het KOMO-keur, dus voldoet ook aan de strenge eisen die gesteld worden aan de afslijtings- en vorst/dooi-bestandheid. Verder is de weg zelf civieltechnisch nog in uitstekende staat; deze heeft nagenoeg geen verzakkingen en geen beschadigingen. Hieruit blijkt dat bij dit soort projecten ook de aanleg een belangrijke factor is.’

Stille straatstenen als norm
Silent Way is volgens de productmanager een aantrekkelijk alternatief voor stil asfalt binnen de bebouwde kom. ´De traditionele kleuren in keperverband zien er niet alleen vriendelijker uit, het geeft ook duidelijk de verblijfsfunctie van een gebied aan, zodat er minder hard gereden wordt. Daarnaast is het altijd op te nemen en weer terug te leggen als de nutsbedrijven bij de kabels en leidingen moeten zijn. Eigenlijk zouden stille straatstenen de norm moeten zijn.´