Waar een verharding in eerste instantie ervoor moest zorgen dat verkeer zich van A naar B kon verplaatsen, is het eisenpakket de laatste jaren steeds verder uitgebreid. Al vele jaren is er aandacht voor stroefheid en vlakheid, de laatste jaren zijn daar geluidsreductie, hergebruik van secundaire materialen en CO2-reductie bijgekomen. En voor dit laatste punt liggen er mogelijkheden voor het energiezuinig aanleggen van verhardingen en het reduceren van de hoeveelheid verlichting door het aanbrengen van wegdekken met een lichter oppervlak.

Projectmanager Marc Eijbersen van CROW: ‘Deze publicatie brengt twee werelden bij elkaar. Traditioneel kijkt de verlichtingsbranche alleen naar boven en kijken wegbeheerders alleen naar beneden. Door in de werkgroep intensief samen te werken hebben we partijen bij elkaar gebracht.’ Eijbersen en zijn team hebben in de afgelopen anderhalf jaar onderzoek gedaan naar ervaringen en proefprojecten. ‘Natuurlijk zijn er wel eens dingen mislukt in het verleden. Maat met deze online publicatie voorkom je dat we dezelfde fouten weer maken.’

De online publicatie loopt vooruit op de praktijkrichtlijn NPR13201 die later deze maand verschijnt. Die vervangt de Richtlijn Openbare Verlichting uit 2011. De publicatie gaat in op wat er allemaal komt kijken bij het specificeren, ontwerpen en beheren van lichte wegdekken.