Jan Hendrik Dronkers: 'De Green Deal Duurzaam GWW 2.0 zal een geweldige impuls geven aan de verduurzaming van alle spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten. Onze sector heeft een grote carbon footprint. Vanuit onze duurzaamheidsambitie maak ik mij er hard voor de Aanpak Duurzaam GWW naar de bedoeling te gaan uitvoeren. Deze Green Deal is een springplank naar duurzaamheid als business as usual.'

Ondertekenaars
De Green Deal is ondertekend door ruim 60 partijen uit de sector. Naast het ministerie van IenM hebben de ministeries van EZ en Wonen en Rijksdienst de deal ondertekend. Andere ondertekenaars zijn alle provincies, de Unie van Waterschappen, gemeenten, ProRail en Rijkswaterstaat. Maar ook bouwbedrijven, adviesbureaus, kennisinstellingen en producenten als Struyk Verwo Infra.

Met de Green Deal spreken de ondertekenaars af langdurig samen te werken aan duurzaamheid en mede daardoor meer circulair te zijn en de klimaatdoelstellingen van Nederland te behalen, door bijvoorbeeld in 2030 50 procent minder gebruik te maken van primaire grondstoffen en in 2020 een CO2-reductie te bewerkstelligen van 20 procent ten opzichte van 1990.

Samenwerking
Overheden, marktpartijen en kennisinstellingen uit de Grond-, Weg- en Waterbouwsector werken samen in het GWW platform. Dit platform zorgt ervoor dat relevante kennis gedeeld wordt om zo duurzaamheid in de gww-sector naar een hoger plan te tillen.