Dit blijkt uit onderzoek van CorporatieNL onder 464 bestuurders, managers en medewerkers van woningcorporaties.De resultaten zijn opvallend omdat gemeenten onder de Nieuwe Woningwet een belangrijkere rol vervullen in de aansturing van de corporatie. Van hen wordt daarom verwacht over voldoende kennis en kunde te beschikken, maar dit wordt nog niet zo ervaren door de corporaties.

Er is echter wel een langzame verschuiving op gang gekomen. In 2014 was 20% van de corporaties van mening dat de kennis bij de gemeente “veel te laag” is, nu is dat percentage gedaald naar 8%. Het oordeel dat de kennis “te laag” is steeg van 60% naar 62%. En het oordeel dat de kennis bij de gemeente hoog is verdubbelde bijna van 19% naar 30%. Er is dus een licht optimistische trend waarneembaar.

Onderzoek

In de periode november 2016 tot medio januari 2017 herhaalde CorporatieNL haar onderzoek uit 2014 onder alle corporaties. De resultaten worden op 15 februari besproken met Tweede Kamerleden, corporatiebestuurders, toezichthouders en adviseurs tijdens het middagseminar over de Nieuwe Woningwet in toekomstig perspectief. Zij spreken zich dan uit over de gevolgen van de wet en wat de belangrijkste spelers in en rond de sector te doen staat.