Het park geeft een kwaliteitsimpuls aan de probleemwijk. De transformatie van woonbuurt naar park verloopt geleidelijk. Tijdens het transformatieproces zorgen verschillende bewonersactiviteiten voor betrokkenheid en bekendheid.

Groen en dorps

Het Aldenhofpark komt tot stand voor de bewoners, maar ook met de bewoners. Tijdens ateliersessies aan het begin van het planproces konden omwonenden meedenken. De wensen en ideeën die hieruit voortkwamen zijn meegenomen in het ontwerp. “Groen en dorps” waren de sleutelwoorden.

Tijdens het transformatieproces organiseerde ontwerpbureau Buitenom met Bureau B+B verschillende activiteiten. Bewoners maakten kleurrijke windzakken en hingen die in masten in het park. Er is een bijenhotel gebouwd en schoolkinderen plantten bomen. Alle activiteiten zijn gericht op sociale samenhang en duurzaamheid. De buurtbewoners zijn mede verantwoordelijk voor dit stukje stad.

Park en schoolplein

Het parkontwerp is gebaseerd op de bijzondere Zuid-Limburgse geologie. In de aardkorst zitten verticale breuken, waardoor sommige delen omhoog schuiven en andere omlaag. Zo ontstaan terrassen, of scheggen. Het bestaande hoogteverschil in het park wordt versterkt door kunstmatige scheggen met wisselende hoogtes. De scheggen creëren verschillende ruimtes voor uiteenlopende functies. Dwars door het park lopen doorgaande fietspaden, zodat er altijd levendigheid is. Het park wordt afgebakend door een rij levensloopbestendige woningen en een wijkgebouw.

In het wijkgebouw zit onder andere een basisschool en een kinderdagverblijf. Het schoolplein ligt aan de voorkant van het gebouw en is direct verbonden met het park. De doorgaande weg die vroeger voor het gebouw langsliep is opgeheven. Het gebouw heeft ook twee afsluitbare binnenhoven. Hier bevinden zich de entrees en de buitenruimte van het kinderdagverblijf.

Duurzaamheid

In het park zijn zoveel mogelijk hergebruikte materialen toegepast. De klinkers komen uit een straat uit de buurt. De hekken om het schoolplein zijn gemaakt van balkonhekken van gesloopte woningen. Regenwater kan makkelijk in de bodem infiltreren. Een overschot aan water komt terecht in een waterpartij op het laagste punt van het park.

In het geval van extreme wateroverlast zit er in de vijver een overstort naar het riool. Waardevolle bomen zijn behouden. Voor de nieuwe beplanting is gekozen voor inheemse soorten.  Wegens het grote succes van het bijenhotel, is besloten om het park in te zaaien met bloemen en planten die aantrekkelijk zijn voor bijen.

Bron: Vitale Groene Stad