En dat wordt als volgt uitgelegd: ‘het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies.’ Nou, dat klinkt als van alles, maar niet als het ordenen van de ruimte.

En dus wordt het tijd voor een nieuwe naam voor wat ooit de ruimtelijke ordening was.

Of een nieuwe invulling van het vakgebied. Want het ‘doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies’ is een vak op zich. Een vak dat alleen niet zoveel met de-ruimtelijke-ordening-zoals-we-die-nu-kennen te maken heeft. Bijvoorbeeld omdat het niet per se door ambtenaren gedaan hoeft te worden. Of niet per se door planoloogachtigen. Dat ‘doelmatig beheren enzovoort’, kun je bijvoorbeeld ook wel doen met algoritmes. En dan zijn technerds opeens de nieuwe ruimtelijke ordenaars. Of je kan het heel organisch doen. En dan zijn we allemaal ruimtelijke ordenaars

Het is wellicht niet zo bedoeld, maar de Omgevingswet is de ‘disrupter’ van het vakgebied. Of beter gezegd, de al langer bestaande disruptie, wordt nu de wet. En daarmee is na de journalistiek (social media), de taxiwereld (Uber), hotels (Airbnb) nu het vak ruimtelijke ordening aan de beurt. Niets blijft zoals het was. We moeten het alleen nog een naampje geven. Nou ja, dat lijkt mij dan leuk. Dus kom maar op met uw suggesties. Verzin een nieuwe naam voor ruimtelijke ordening. Of een inhoud voor het vak.

Jan-Willem Wesselink is hoofdlaborant van het Kennislab voor Urbanisme

Lees meer blogs over Urbanisme

PS. Bij een prijsvraag hoort een prijs. Daarom geef ik aan het beste idee (en dat bepaal ik geheel subjectief en zonder criteria en in mijn eentje, maar discussie over de uitslag is van harte welkom) een jaarabonnement op ROmagazine. Laat uw ideeën hier achter.