De taxi's die via Uber rijden, leveren de app waardevolle informatie over de verkeersdrukte en reistijden. De inlichtingen worden bekendgemaakt op de website 'Uber Movement'.

Stadsplanning

De dienst biedt stadplanners de mogelijkheid om de stad zo in te richten dat drukke knooppunten en lange reistijden vermeden worden. Via de website kunnen ze immers checken waar het wanneer het drukst is en op basis daarvan concluderen waar de ruimtelijke planning verbeterd kan worden.

Het is immers voor steden van belang dat de beperkte ruimte die aanwezig is optimaal wordt benut. In de voorgaande jaren is de hoeveelheid grote files in steden flink toegenomen. De aantrekkende economie en de lage brandstofprijs worden als redenen genoemd voor de alsmaar groter wordende drukte in de stad. Een betere economie betekent immers onder andere meer woon-en werkverkeer en de lage brandstofprijs zorgt ervoor dat men sneller de auto pakt. 

Uitbreiding

Alleen aan de steden Washington, Boston, Manilla en Sydney wordt op dit moment de data gedeeld. Enkel een selecte groep mensen heeft toegang tot deze data. Het bedrijf wil echter binnen enkele weken meer steden toevoegen en de informatie voor iedereen beschikbaar maken. Op die manier kan iedereen zien waar het druk is en op basis daarvan de meest geschikte route kiezen.

Ook de gemeente Amsterdam geeft aan enthousiast te zijn over de nieuwe dienst. Afgelopen maand startte de gemeente een samenwerkingsverband met TomTom. De twee werken samen om informatie te verzamelen over de verkeersdoorstroming in de stad.