In Lombok is Smart Solar Charging een beproefd concept. Overdag slaat een slimme laadpaal lokale zonne-energie op in elektrische deelauto’s. Op andere tijden wordt het energieoverschot dankzij vehicle2grid-technologie (V2G) in de wijk gebruikt. Onderdeel van de de uitbreiding van het energiesysteem is de plaatsing van 70 elektrische We Drive Solar-auto’s. 

Nieuwe bedrijvigheid en verduurzaming

De uitbreiding leidt tot nieuwe energiediensten voor uiteenlopende gebieden zoals woonwijken, zakencentra en stationsgebieden. Dit sluit aan bij de ambities van de stad en provincie Utrecht om de innovatiekracht te versterken, nieuwe bedrijvigheid te realiseren en tegelijk de stedelijke omgeving te verduurzamen.

Smart Solar Charging biedt kansen voor extra werkgelegenheid voor Nederland. RVO voorspelt 10.000 banen in 2020 en 50.000 banen in 2030 gekoppeld aan elektrisch vervoer. De vraag naar duurzame energiesystemen neemt sterk toe nu het Europees Parlement heeft ingestemd met het klimaatverdrag van Parijs. 

Vijf nieuwe proeftuinen

Lombok staat internationaal bekend als dé proeftuin voor Smart Solar Charging, waarbij ook internationale spelers als General Electric en Renault nauw betrokken zijn. De ervaringen in Lombok worden de komende vier jaar doorontwikkeld en getest in vijf gekoppelde proeftuinen in de regio Utrecht.

Alle proeftuinen combineren opwek van duurzame energie met V2G-laadpunten en deelautosystemen. Daarbij heeft elke proeftuin zijn eigen gebruiksprofiel, type afnemer en specifieke markt. Onderdeel van dit innovatieproject is de plaatsing van 70 We Drive Solar auto’s. Deze auto met een actieradius van 300 km en een grote batterij biedt de mogelijkheid om Smart Solar Charging door te ontwikkelen tot een duurzaam wijkenergiesysteem. De regionale uitrol van Smart Solar Charging in dit project betekent een grote stap voorwaarts richting internationale opschaling van deze systeeminnovatie.

Ambitieus consortium 

Het project Smart Solar Charging wordt uitgevoerd door een consortium onder leiding van penvoerder Utrecht Sustainability Institute en technisch projectleider LomboXnet. In het consortium werken verder de bedrijven Last Mile Solutions, We Drive Solar, New Solar, Vidyn, Jedlix en netbeheerder Stedin samen met de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht.

Het onderzoek in de proeftuinen wordt ondersteund door de gemeenten Utrecht, Houten en Utrechtse Heuvelrug, Renault, Provincie Utrecht, Triodos, Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht. Het project is mogelijk dankzij een subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West II, dat gericht is op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid.

Beeld: Michiel Bontenbal