De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt jaarlijks de tarieven vast die netbeheerders maximaal in rekening mogen brengen voor hun werkzaamheden. Dit gebeurt op basis van een voorstel van de netbeheerders zelf. Recentelijk zijn de tarieven van Stedin voor 2017 bekend gemaakt en dat heeft tot veel onvrede onder de NEPROM-leden geleid.

Volgens Jan Fokkema, directeur van de NEPROM, zijn de stijgingen disproportioneel en niet goed onderbouwd: “De tarieven voor de aansluiting van nieuwe huizen op het elektriciteits- en gasnet stijgen maar liefst met respectievelijk 75% en 18%. Terwijl de tarieven voor groot­gebruikers van elektra met slechts 0,56% stijgen en van gas zelfs met 13% dalen. Dergelijke extreme verschillen zijn niet uit te leggen en dat doet de Autoriteit Consument en Markt dan ook niet in haar toelichting op de tariefsverhoging. Van de ACM zou je toch mogen verwachten dat zij de belangen van de woonconsument beter beschermt.”

De NEPROM voert verder in haar bezwaarschrift aan dat de tarieven moeten aansluiten op de daadwerkelijk door de netbeheerder te maken kosten voor de aansluiting. Door het goedkeuren van de tarieven van Stedin benadeelt de ACM de koper of huurder van een nieuwbouwwoning sterk ten opzichte van de grootgebruikers. Dat vindt de NEPROM onacceptabel.

Beeldbron: Habitos