Een testperiode van een jaar is nodig om alle gebruiks- en weersinvloeden op de stabiliteit en sterkte van het nieuwe fietspad te testen.

Fietspad van glas en gras

In het verleden is onderzocht of een fietspad op de oude trambaan tussen Broek in Waterland en Monnickendam haalbaar was. Dit bleek veel te duur te zijn vanwege de slechte ondergrond. Er zou een damwand langs de Broekervaart moeten komen en met op de trambaan een zware funderingsconstructie.

De genoemde partijen hebben echter nog altijd als wens dit fietspad aan te leggen. Om na te gaan of er een goedkopere en eenvoudigere oplossing mogelijk is voor de realisatie van fietspaden op een veenondergrond in de regio Waterland wordt er een proef gedaan met een nieuwe innovatieve constructie. Hierbij wordt het grind in betonplaten vervangen door glasschuim. Glasschuim wordt uit restglas gewonnen. Het is licht, vormstabiel en verouderingsbestendig.

En de wapening, die traditioneel uit staal bestaat, wordt vervangen door olifantengras. Dit levert lichtgewicht betonplaten op. Met deze pilot onderzoeken de samenwerkende partijen of deze methodiek een goedkoop alternatief is voor reguliere bouwmethodes.

Olifantengras

Olifantengras onttrekt tijdens de groei CO2 uit de omgeving. De opbrengst is ongeveer 15 ton biomassa per hectare per jaar (rond 80 kubieke meter jaarlijks van 1 hectare) en dat betekent rond de 20 ton CO2-reductie uit de atmosfeer. Dankzij de natuurlijke vezel is het materiaal veel lichter dan baksteen of beton en heeft het een zekere taaiheid. Het materiaal wordt dusdanig steenachtig dat het niet meer kan rotten.

Afgekeurd olifantengras kan als biobrandstof worden gebruikt of als compost. 

Planning en besluitvorming

De Stadsregio en de provincie nemen beiden 50% van de kosten van de uitvoering van deze pilot voor hun rekening. Naar verwachting kan het proeftracé in het voorjaar van 2017 worden aangelegd, als de vergunningen zijn ontvangen.

In 2018 kan dan worden bepaald of deze constructie daadwerkelijk geschikt is om fietspaden aan te leggen in deze regio. Mocht dat het geval zijn dan kan dit leiden tot realisatie van een fietsverbinding over de oude trambaan. Daarover moet dan op een later tijdstip nog wel een besluit worden genomen.

Beeld: Provincie Noord-Holland