Op 15 december presenteerden de studenten hun ontwerpen, waarna Anne Deborah Bakker het beste ontwerp bleek te hebben met haar ‘Hollands Welvaren’: wooneenheden op het water. Zij werd beloond met een geldprijs.

Gemeente Amsterdam

De vluchtelingencrisis in Europa en Nederland heeft ook zijn impact op Amsterdam. De stad staat voor de uitdaging om een grote groep vluchtelingen met een verblijfsstatus (statushouders) onderdak te bieden.

De stad heeft de opdracht om in de komende drie jaar 2.700 woonplekken te bouwen, waarbij is afgesproken dat de focus ligt op de huisvesting van voornamelijk (jonge) statushouders, zodat er binnen de bestaande voorraad ruimte blijft voor de rest van de Amsterdammers.

In het kader van deze uitdaging wil de gemeente Amsterdam locaties ontwikkelen waar onder meer studenten en jongeren een plek vinden samen met statushouders. Op deze manier wil de gemeente integratie bevorderen en de menging van cultuur, leeftijd en achtergrond stimuleren. Als resultaat ontstaan er sterke communities, waar bewoners elkaar kennen.

Prijsvraag

Vijftien studenten van verschillende opleidingen zijn in elf teams de uitdaging aangegaan en ontwierpen een community waarin statushouders en jongeren op een prettige manier kunnen samenleven.

Op 15 december presenteerden de deelnemers hun ontwerp aan een deskundige jury. Daarna ging de jury, bestaande uit wethouder Laurens Ivens (o.a. bouwen en wonen), Rienk Posthuma (projectleider Riekerhaven, woningcorporatie de Key), Herbert Scherer (projectleider huisvesten statushouders, woningstichting Rochdale), Anneleen Lagae (programmamanager jongeren- en studentenhuisvesting, gemeente Amsterdam) en Younes Younes, promovendus en zelf betrokken statushouder in Amsterdam, in beraad.

Tot slot was het aan wethouder Ivens om aan de deelnemer(s) met het meest aansprekende ontwerp de prijs te overhandigen: een geldbedrag te besteden aan een training of opleiding naar keuze.

Hollands Welvaren

De inzendingen bestonden uit uiteenlopende ontwerpen, van een ‘Open Kitchen’ en plannen om de hoogte in te bouwen tot aan pop-up shops in buurthuizen.

Maar de winnares is Anne Deborah Bakker, studente Spatial Design aan de HKU. Zij ontwierp ‘Hollands Welvaren’: een woonboot die op Amsterdams water ligt, met op de begane grond acht kamers: vier voor studenten en vier voor statushouders.

De eerste verdieping bestaat uit gemeenschappelijke ruimte: om samen te studeren, te koken en van elkaars cultuur te leren. 'Door de prijsvraag ben ik me gaan verdiepen in vluchtelingen en dat heeft zo’n maatschappelijke meerwaarde. Je verbreedt echt je horizon. Dan is het heel gaaf dat er vertrouwen is in mijn ontwerp.' reageerde de winnares na afloop.