Lijstjes met meest gelezen artikelen zijn leuk. Geïnterviewden kunnen wijzen op hun belangrijke inbreng, redactieladen kunnen pronken met hun stuk en de gewone man die een jaar niet het nieuws over de stad heeft gevolgd, kan zich optimaal voorbereiden op het kerstdiner met zijn oom die werkt op de afdeling Planologie bij de gemeente Berkelland. 

In de Stadszaken Top 16 met de meest gelezen artikelen zijn vijf discussies te onderscheiden die de vakwereld het afgelopen jaar en masse bezighielden. Heeft u geen zin in de analyse, scroll dan direct naar onder.

De retaildiscussie

Bij de lancering van Stadszaken op 1 maart 2016 was de retaildiscussie net in volle hevigheid losgebarst en dat heeft zijn sporen achtergelaten in de top 16 met maar liefst vijf hitnoteringen. V&D had half februari de strijdbijl begraven en iedereen had daar een mening over. Er volgde een brandbrief van Detailhandel Nederland-voorzitter Guido van Woerkom aan gemeenten, maar die was verkeerde geadresseerd betoogden de mannen in dit stuk.

De Aldi in Limburg sloot een convenant met Stadsregio Parkstad Limburg om leegstand in de binnenstad te voorkomen en Sjoerd Soeters wilde de lezers wel iets leren over Factory Outlet Centers als model voor de binnenstad. Toen de discussie over de nijpende leegstand in binnensteden weer wat ging liggen, kwam Hans van Tellingen op de proppen met de stelling dat winkels helemaal niet verdwijnen. Binnenstadexpert Cor Molenaar zette later ook nog 4 tips voor een succesvolle foodhall voor u een op een rijtje.

De redactie wacht rustig af op de volgende retailer die zich nu nog door de kerstdagen sleept. Wordt vervolgd in 2017.

De Brexitdiscussie

Na de retail gingen we, zonder dat Nederland daarvoor koos, over op de Brexit-discussie. Het Verenigd Koninkrijk verliet ons en wat betekende dat voor Nederland? René Buck, directeur Buck Consultants International, zag voor- en nadelen en dat wilde iedereen wel lezen. Brexit slecht voor de logistieke sector, maar juist goed voor de hoofdkantoren. De kans dat de Brexit-discussie ook volgend jaar de lijst haalt, lijkt ons klein. Misschien een Nexit?

De woondiscussie

Bent u een stadsideoloog of een bouwfetisjist? Geen discussie in de ruimtelijke ordening waar twee kampen zo lijnrecht tegenover elkaar staan. De ene partij wil het nijpende woningtekort oplossen binnen de bestaande contouren en de andere wil uitbreiden – bouwen in de wei, weg met de rode contouren! Het leverde bevlogen artikelen op vanuit beide kampen.

Hoe dan ook, de grote steden kampen stuk voor stuk met woningnood en wie gaat het oplossen? Een discussie die nog lang niet op haar einde is. Volgend jaar in de lijst? Ja!

De kustdiscussie

Het kan de freudiaanse verlezing zijn, maar ook de kustdiscussie kreeg volop kliks op Stadszaken. Het is een teken aan de wand, met de naderende Omgevingswet, dat het Rijk de controle over de kust weer terug moest pakken met een Kustpact. Toch ziet Cees-Jan Pen, stadsideoloog (zie woondiscussie), nog volop bedreigingen voor die mooie Nederlandse kustlijn.

‘De poging van de gemeente Noord-Beveland om met de bouw van een eigen "Malibu" het onlangs gesloten Kustpact te omzeilen, laat zien hoezeer kustgemeenten tegen de bouwlobby en vooral zichzelf beschermd moeten worden.’ Bekroond met een vijftiende plaats in de Stadszaken-lijst.

Dat het wel mooi kan, bewees Kustwerk Katwijk vorig jaar december met de winst van de Falco Award Beste Openbare Ruimte.

De Omgevingswetdiscussie

'Hij' gaat pas in 2019 in, maar iedereen weet ondertussen dat de Omgevingswet eraan komt. Ook op Stadszaken komt dat los. Zo leest u hier alle veranderingen van de Omgevingswet voor u samengevat en leest u ook nog waarom alleen de burgemeester de Omgevingswet tot een succes kan maken. In 2017 moeten de overheden toch écht wel aan de slag met die Omgevingswet. Tot volgend jaar!

De Stadszaken Top 16

En dan uiteidelijk ook nog de complete Top 16 voor u op een rijtje. 

 1. De oplossing voor winkelleegstand komt uit Limburg
 2. Exit UK: Nederland favoriet voor hoofdkantoren
 3. Alle veranderingen van de Omgevingswet voor u samengevat
 4. 4 succesfactoren voor een foodhall
 5. Brandbrief winkeliers 'verkeerd geadresseerd'
 6. Megadeal rond verduurzaming 250 bedrijventerreinen
 7. Jeroen Hatenboer wil af van zijn grondbedrijf
 8. Sjoerd Soeters, wat kunnen binnensteden leren van FOC's?
 9. Breder perspectief op woningbouw voor de G32
 10. De stad is Pokemon Go
 11. Winkels verdwijnen helemaal niet
 12. Alleen burgemeester maakt Omgevingswet tot een succes
 13. Asielzoekers kunnen nu zelf hun huis bouwen
 14. ‘400 miljoen per jaar naar de regio’s’
 15. Kust nog láng niet beschermd
 16. Minister pakt verantwoordelijkheid RO met nieuwe Ladder