De technologiesector is de afgelopen jaren een van de belangrijkste drivers geweest van de opname in de Europese kantorenmarkt. Om de snelle groei en levendigheid van de Europese technologiesector inzichtelijk te maken heeft CBRE het rapport Understanding European Technology Clusters gepubliceerd. De vastgoedadviseur brengt de kenmerken en mogelijkheden van goed presterende techclusters en -steden in kaart en verkent de mogelijkheden voor de toekomst. In het rapport komt ook de ranglijst voor van Europese 'Tech Cities'.

Ranglijst

De ranglijst is gebaseerd op onder andere werkgelegenheid, groei en aantrekkingskracht op start-ups, studenten en afgestudeerden. In de 35 Europese steden zijn er in totaal zo'n 40.000 mensen actief in de technologiesector. Londen, Parijs en Berlijn bekleden de eerste drie plekken op de ranglijst. Wanneer we onze relatief kleine hoofdstad in perspectief plaatsen, komt naar voren dat Amsterdam bovengemiddeld goed scoort op de genoemde criteria, zoals een gunstig vestigingsklimaat. 

Verdere conclusies

Verder is uit het rapport gebleken dat de werkgelegenheid binnen de technologiesector in Europa in de periode 2010-2015 met 9% is gestegen en daarmee harder groeide dan die van de totale kantoor gerelateerde werkgelegenheid (5.5%). Hoewel de werkgelegenheidscijfers de komende vijf jaar minder hard zullen stijgen, is de verwachting dat de werkgelegenheid binnen de technologiesector bovengemiddeld blijft groeien. Dit zal een belangrijke aanjager blijven van de opname op de kantorenmarkt, aldus CBRE.

Daarnaast concluderen ze dat in een aantal belangrijke Europese kantorenmarkten het huuraandeel van technologiebedrijven gestaag is gegroeid van onder de 10% in 2008-2009 tot meer dan 16% in 2015. Dit percentage ligt daarmee hoger dan de bancaire en financiële sectoren in deze periode.