Dat blijkt uit onderzoek van Stichting HIER klimaatbureau onder 1.859 respondenten. Viahierverwarmt.nl worden bewoners geïnformeerd over de plannen voor de vervanging van aardgas in hun buurt.

Jade Oudejans, projectmanager van HIER verwarmt bij het HIER klimaatbureau: “Om onze energievoorziening duurzaam te maken en klimaatverandering tegen te gaan, moeten we stoppen met het gebruik van aardgas in woningen en gebouwen. Een gigantische operatie, want ruim zeven miljoen Nederlandse huishoudens gaan op een andere manier koken en verwarmen. Voor veel mensen leidt deze overgang tot grote veranderingen, daarom is het belangrijk hen hier op tijd bij te betrekken.”

In een eerder onderzoek van het HIER klimaatbureau, was 47 procent van de respondenten het ermee eens dat huishoudens moeten stoppen met het gebruik van aardgas. Als het dichterbij komt, wordt dat percentage kleiner. In dit nieuwe onderzoek geeft namelijk nog maar 38 procent van de ondervraagden aan te willen dat de gemeente op korte termijn - binnen vijf jaar - met plannen komt voor de vervanging van aardgas in hun wijk. Meer dan helft (52%) wil dat niet.

Meerderheid jongeren wil wel op korte termijn plannen voor vervanging aardgas

Met name jongeren staan open voor de transitie naar een aardgasloze gebouwde omgeving. Hoe jonger de respondenten zijn, hoe vaker zij aangeven op korte termijn van het aardgas af te willen. Van de 18 tot 24-jarigen geeft 48 procent dit antwoord, tegenover 32 procent van de 55-plussers.

Grafiek 1: Wilt u dat uw gemeente op korte termijn (binnen vijf jaar) met plannen komt voor de vervanging van aardgas in uw wijk?

Tien procent van de respondenten in het onderzoek geeft aan geen aardgas te gebruiken voor verwarmen en koken, terwijl de realiteit is dat slechts vijf procent van de huishoudens in Nederland geen aardgas gebruikt.

Oudejans: “We merken dat veel Nederlanders zich niet beseffen dat aardgas, behalve voor koken, ook voor verwarmen en warm water wordt gebruikt. Maar liefst tachtig procent van het aardgas in een huishouden wordt gebruikt voor verwarming. Omdat de cv-ketel meestal niet in het zicht staat, is niet iedereen zich hier van bewust.”

Betrokken bij alternatief

Ruim de helft van de Nederlanders wil wel graag betrokken worden bij de keuze voor het alternatief voor aardgas in hun wijk, terwijl bijna een derde erop vertrouwt dat de gemeente een juiste keuze maakt. Jongeren geven vaker aan op hun gemeente te vertrouwen dan ouderen.

Alles over aardgasvrij wonen

In 2050 moet de energievoorziening in Nederland volledig duurzaam zijn. Dat betekent dat ruim zeven miljoen huishoudens op een andere manier moeten gaan verwarmen en koken. Via hun website informeert het HIER klimaatbureau bewoners over de alternatieven en de plannen voor de vervanging van aardgas in hun buurt.