Dat is althans het beeld dat twee wethouders - Robbert-Jan van Duijn (Aalsmeer) en Hans Krieger (Purmerend) - vanochtend los van elkaar schetsen op het NOS Radio 1 Journaal. Rijksregels en provinciale ruimterestricties staan hun in de weg. Van Duijn (CDA) wil het liefst helemaal van de provinciale regie af, Krieger (VVD) wil in overleg met de provincie op zoek naar nieuwe bouwlocaties. Maar gedeputeerde Joke Geldof (D66) – sinds de decentralisatie van de nationale ruimtelijke ordening verantwoordelijk voor de woningbouwprogrammering in Noord-Holland – lijkt vooralsnog niet van plan de ruimtelijke teugels te laten vieren.

'Creatief zijn'

Aan de telefoon van Radio 1 roept Geldof gemeenten op om creatief te zijn, en eerst op zoek te gaan naar bouwmogelijkheden binnen bestaand stedelijk gebied. 'Ga eerst eens kijken wat je al aan bestemmingsplannen hebt, daar kan zo gebouwd worden, en ga tegelijk kijken welke leegstaande plekken je nog hebt – voormalige bejaardenhuizen, leegstaande kantoren, kassen – die je kunt transformeren naar woningbouw. Daar is nog heel veel mogelijk.'

'Ik ben het met de gedeputeerde eens dat we allereerst bestaande locaties moeten benutten', reageert Krieger in de uitzending, 'maar het is in de verste verte niet genoeg om aan de grote vraag te voldoen.'

Volgens Krieger kan Purmerend binnenstedelijk 2.000 tot 3.000 woningen kwijt, 'als we ons stinkende best doen'. Binnenstedelijke woningbouw is complex, benadrukt de VVD'er. 'Het zijn locaties waar we veel discussie krijgen met de omgeving. Het gaat om oude schoollocaties, voormalinge sportvelden... We hebben gewoon ruimte nodig.'

In het Radio 1 Journaal schetst Krieger een beeld van een disfunctionerende woningmarkt Purmerend, waar jongeren tot 20 jaar moeten wachten op een sociale huurwoning. Alleen al om de doorstroming op gang te krijgen, zijn volgens hem snel nieuwe huizen nodig. In het Radio 1 Journaal roept hij de provincie om samen op zoek te gaan naar nieuwe bouwlocaties als antwoord op de volgens hem 'enorme woningnood'.