Medio 2015 werd het plan gepresenteerd voor een 174 meter hoog gebouw, ontworpen voor doorgaande innovatie en hergebruik. Het gebouw moet meer energie produceren dan het oplevert en flexibel in gebruik zijn. 

Aanpasbaar gebouw

Met nieuwe technologieën en bedrijfsmodellen wordt gewerkt aan een gebouw dat zich kan blijven aanpassen aan de tijd. Hierbij wordt gelet op de sterk variërende levensduur van gebouwonderdelen en de toenemende potentie om met het gebouw energie op te wekken. Het doel is om uiterlijk in 2025 een gebouw te realiseren dat meer energie levert dan het verbruikt en dat flexibel in gebruik is. Op termijn kan dit nog veel gunstiger worden als technologieën efficiënter worden. Hier wordt in het innovatieprogramma al op geanticipeerd. 

Met de Dutch Windwheel wordt aan Rotterdam en Nederland een uniek icoon toegevoegd: een architectonische landmark die de Rotterdamse skyline nog spectaculairder maakt, aldus de initiatiefnemers. De binnenste ring bevat een vastgoedprogramma met onder meer een hotel en appartementen. In de buitenste ring draaien 40 cabines, die de bezoeker tot op 174 meter hoogte brengen en onder water het verhaal vertellen van Nederland Waterland. 

'Gamechanger'

De Dutch Windwheel is volgens de initiatiefnemers het icoon van de toekomst: ''het ongekende ontwerp omarmt maximaal de mogelijkheden van energieproductie en beleving''. Het gebouw is ontworpen voor doorgaande innovatie en hergebruik en wordt gebouwd met materialen afkomstig uit de Rotterdamse regio.

De Dutch Windwheel is een versneller voor technische en technologische innovaties, onder meer op het gebied van hernieuwbare energie en beleving. Het moet bovendien een dynamisch gebouw worden dat upgradable is nadat het is gebouwd. Het is een nieuwe standaard op het gebied van duurzame ontwikkeling en een showcase voor klimaatarchitectuur en smart city ontwikkeling.

Buitenlandse interesse

Het innovatieprogramma voor de Dutch Windwheel is een belangrijke basis voor de ontwikkeling van dit Rotterdamse icoon. De initiatiefnemers zijn in gesprek met buitenlandse investeringsmaatschappijen die interesse hebben uitgesproken in financiering van de Dutch Windwheel en de daaraan verbonden innovatieve producten en diensten.

De Dutch Windwheel is typisch Nederlands en on-Nederlands tegelijk. Het ‘verhaal’ spreekt internationaal tot de verbeelding. In de hele wereld zijn er al publicaties over verschenen: van Fast Company, Daily Mail en The Guardian tot Der Spiegel, Forbes en Business Insider. In een poll van de Spaanse krant 20 Minutos (de krant met de grootste oplage in Spanje) is de Dutch Windwheel gekozen als het meest duurzame idee. Er zijn verschillende items over de Dutch Windwheel op Discovery Channel verschenen en de Chinese zender CNC heeft er zelfs enkele minuten in het journaal aan gewijd. Dat zal de komende jaren alleen maar sterker worden. De Dutch Windwheel moet het internationale uithangbord worden voor Dutch Design & Innovation.

Publieke omarming  

De overheden in de regio omarmen de doelen van het consortium. De Dutch Windwheel is benoemd tot regionaal ‘fieldlab’ en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeente Rotterdam dragen bij aan het testen van de innovaties in de regio. De Dutch Windwheel wordt in de regionale Roadmap Next Economy aangemerkt als dragend project voor systeemdoorbraken. Tot slot wordt begin 2017 een Green Deal getekend waarmee ook de provincie en het rijk een bijdrage leveren aan de beoogde innovaties.

Beeld: Dutch Windwheel