De economie trekt aan, de logistieke markt is booming en er is behoefte aan sterke locaties die inspelen op nieuwe huisvestingseisen van bedrijven. Tegelijkertijd zijn er veel gemeenten en regio’s met een grote overcapaciteit aan terreinen en plannen. Ze moeten keuzes maken om de goede plekken op de markt te krijgen en op middellange en lange termijn een goede programmering te hebben, die niet op bestaande terreinen kan worden gerealiseerd.

Uiteraard heeft het oplossen van de overprogrammering veelal financiële gevolgen. Zo zal er soms moeten worden afgeboekt op eigen exploitaties en zijn er risico’s op plan- en contractschade als plannen van derden worden gedeprogrammeerd. Het is vooral de vraag hoe je deze risico’s minimaliseert. Zorgvuldige actie is vereist, maar deprogrammeren is nodig om een flexibelere, adaptievere bedrijventerreinenplanning te krijgen.

In de afgelopen weken heeft u kunnen lezen: 

  • welke 4 dingen gebeuren als je niet deprogrammeert

  • hoe u in 7 stappen publiekrechtelijk deprogrammeert

  • welke tools u heeft op regionaal en provinciaal niveau

  • waarom contracten vaak niet marktconform zijn 

In dit laatste afsluitende stuk staat een laatste korte samenvatting die nodig is om in 4 stappen succesvol te herprogrammeren.

In vier stappen succesvol herprogrammeren

  1. Zorg voor een goed beeld van de markt voor verschillende segmenten; maak onderscheid tussen bijvoorbeeld grootschalige logistiek, bijzondere concepten, gemengde bedrijvigheid of lokale markt, maar ook naar kaveloppervlak en milieumogelijkheden.

  2. Maak de vertaling van een kwantitatieve prognose naar kwalitatieve vraag per type segment.

  3. Kies vervolgens voor de beste plekken, prioriteer de locaties op kwaliteit, op de juiste schaal (zoveel mogelijk regionaal).

  4. Kijk hierna naar de mogelijkheden tot afboeken en mogelijke plan- en contractschade. Inventariseer de grootste (juridische en mogelijk politieke) risico’s en bepaal de beste kansen voor aanpassingen en alternatieve invullingen. Goede samenwerking scheelt tientallen miljoenen euro’s.

Overprogrammering schaadt de financiële positie van gemeenten (rentetikker), de planologische mogelijkheden (Ladder voor duurzame verstedelijking), de uitgifte van nieuwbouw (te veel concurrentie, slechte plannen) en de bestaande voorraad (snellere veroudering). In de komende weken leest u in een vijfluik op Stadszaken alle ins en outs van deprogrammeren zonder plan- of contractschade. Het complete artikel leest u half december in vakblad BT.

Eerder verschenen artikelen uit dit vijfluik leest u hier.

Beeld: EVS