In Brabant is er een trend van groeiende leegstand van vastgoed. Winkels, kantoren en bedrijven, maar ook boerderijen, kerken en maatschappelijke gebouwen staan leeg. De provincie is van plan bij te dragen aan het afnemen van deze leegstand onder het motto ‘herbestemmen is het nieuwe bouwen’. Hiervoor wil de provincie samenwerken met eigenaren, ondernemers, gemeenten en inwoners.

De provincie hoopt vooral kennis te delen en initiatieven en experimenten stimuleren die nieuwe perspectieven voor leegstand - door herbestemming of door sloop- mogelijk maken. Verder hoopt de provincie vanuit haar regierol bij te dragen aan het maken van goede regionale afspraken over bouwplannen voor bedrijven, winkels, kantoren en woningen. Op die manier zou er geen verdere leegstand meer moeten ontstaan.

Tijdens het debat werd via een motie aandacht gevraagd voor het mogelijk maken van zonnevelden in de onbebouwde ruimte. Voor het programma Brabantse Aanpak Leegstand is voor de periode 2017 tot en met 2019 een bedrag gereserveerd van in totaal €1,8 miljoen.

De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, CU-SGP en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van PVV en Partij voor de Dieren stemden tegen.