Het afval wordt geupcycled en gerecycled. Zo werkt initiatiefnemer De Gezonde Stad samen met bewoners, bedrijven en overheden aan een circulaire economie in Amsterdam.

In Amsterdam belandt 73 procent van het huishoudelijk afval in dezelfde vuilniszak. Met het eerste Zero Waste Lab van Nederland krijgen bewoners de kans om een veel groter deel van hun afval gescheiden in te leveren. “Bewoners spelen een sleutelrol. Daarom moet het toegankelijk en uitnodigend zijn voor bewoners om afval gescheiden aan te bieden in hun eigen buurt”, aldus projectleider Bonnie Joosten.

Verbinding met de buurt

Bewoners ontvangen waardemunten voor het ingeleverde afval. Deelnemende (markt-)ondernemers in de buurt geven in ruil hiervoor korting op producten. Bonnie Joosten: “Op deze manier werken bewoners en ondernemers samen aan een betrokken buurt met een sterke lokale economie.” Het afval wordt hergebruikt in de buurt of gerecycled.

Het Zero Waste Lab is tegelijkertijd een opleidingscentrum. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden opgeleid tot grondstoffen experts in samenwerking met organisatie De Regenboog Groep. De ambitie is om in meerdere buurten in Amsterdam Zero Waste Labs op te zetten.

Eerste Zero Waste Lab: Dapperbuurt

Het eerste Zero Waste Lab op Dapperplein 84 in Amsterdam-Oost  wordt op 28 november officieel geopend door wethouder Duurzaamheid Abdeluheb Choho. Ook de Dapperschool doet mee, de kinderen verzamelen een week lang afval en brengen dit op 28 november in een juten zak naar het Zero Waste Lab. Tussen 15 en 17 uur openen winkeliers hun deuren voor lokale ondernemers. Zij geven demo’s op het gebied van upcycling, zoals het upcyclen van fietsonderdelen, boeken, oude jeans en voedsel.

Klik hier voor meer circulaire verhalen.