Rotterdam staat nog altijd in de top-10 van grootste havens ter wereld en er werken ruim 90.000 mensen. De havenambassadeur komt in dienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken en heeft de diplomatieke status. Sjoerdsma: “Met onze havens hebben wij een sterke positie in de wereld en dat levert Nederland veel inkomsten en banen op. Maar de wereld om ons heen zit niet stil en de concurrentie is stevig. Daarom is het van belang dat de overheid onze havenbedrijven nog beter ondersteunt en een havenambassadeur aanstelt als diplomatiek boegbeeld om deze toppositie te verdedigen.”

Groeimarkten

De havenambassadeur kan helpen met het tegengaan van oneerlijke concurrentie, bijvoorbeeld doordat landen binnen de Europese Unie regelgeving misbruiken, maar ook bij het aanboren van nieuwe groeimarkten. Sjoerdsma: “Vaak worden in Aziatische en Afrikaanse landen de havenrelaties nog via de overheid beheerd. Diplomatieke toegang is dan cruciaal. De havenambassadeur kan namens de Nederlandse overheid deuren openen die anders gesloten blijven. De havenambassadeur kan makkelijker het gesprek aangaan met andere overheden en helpen verkennen waar de mogelijkheden liggen.”

Nieuwe handelsroutes

Nog steeds worden er nieuwe handelsroutes geopend. Zo is de kans groot dat er een belangrijkste route via de Noordpool opent. De Arctische Raad, maar ook Canada en Rusland, spelen hier een rol.  “Het is van groot belang dat op het moment dat er een nieuwe route geopend wordt, de Rotterdamse haven goed gepositioneerd is,” aldus Sjoerdsma.