Het samenwerkingsverband tussen de overheid en verschillende verkeersindustrie, telecom- en internetbedrijven en automotivebedrijven is opgericht om tot vernieuwende verkeerstoepassingen te komen en deze ook daadwerkelijk te leveren. Binnen het Partnership Talking Traffic zijn de overheid en de bedrijven gelijkwaardige partners, die samen in en om steden intelligente verkeerssystemen realiseren 'op een schaal die commercieel levensvatbaar is en vanwege de schaal zichtbaar effect sorteren', aldus Rijksoverheid. 

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) juicht de samenwerking toe: “Het Partnership Talking Traffic laat zien waarin Nederland excelleert: overheid en bedrijfsleven nemen samen verantwoordelijkheid om met slimme nieuwe technieken de doorstroming in het stedelijk gebied te verbeteren. Over innovatie moet je niet alleen praten, je moet het vooral in de praktijk doen. We geven zo een goede impuls aan de ontwikkeling van technieken die ervoor gaan zorgen dat weggebruikers sneller, zuiniger en veiliger op pad kunnen.”

Verkeerstoepassingen

De verschillende toepassingen zorgen ervoor dat weggebruikers en binnenkort ook voertuigen onderweg continu begeleid en ondersteund kunnen worden. Het resultaat is dat ze daardoor beter kunnen anticiperen op verkeerssituaties. Dit is voordelig voor een goede doorstroming van het verkeer en voor de verkeersveiligheid. Vanaf zomer 2017 willen de betrokken bedrijven de weggebruikers voorzien van de nieuwe technieken voor rij- en reisadviezen. Daarnaast worden rond die tijd de nieuwe toepassingen in de praktijk zichtbaar.

'Nieuwe generatie' verkeerslichten

Een concreet voorbeeld van één van die toepassingen is de ontwikkeling van een nieuwe generatie verkeerslichten. Deze verkeerslichten communiceren voortdurend met aankomende voertuigen en fietsers, waardoor het verkeer over kruispunten en in het hele stedelijke netwerk optimaal doorstroomt. De nieuwe ontwikkeling zorgt er onder andere voor dat automobilisten 's avonds niet meer op een leeg kruispunt voor rood hoeven te wachten en dat het licht langer groen blijft wanneer er een grote groep fietsers langskomt. Bovendien hoeven zware vrachtswagens in de stad minder stoppen en op te trekken, omdat de verkeerslichten het zware transport kunnen herkennen en hierop anticiperen door tijdig op groen te springen.

Begeleiding en ondersteuning onderweg

Moderne telecom- en cloudtechnieken, gecombineerd met crowdsourcing van informatie kunnen worden gebruikt om op nationaal niveau nieuwe diensten en in steden naast navigatie ook rijtaakondersteuning te bieden. Hiervoor hoeft de automobilist niet rond te rijden in de modernste auto: het gaat om het navigatiesysteem. 

Deze nieuwe diensten moeten individuele snelheidsadviezen leveren en waarschuwen voor gevaarlijke situaties. Zo wordt de bestuurder tijding geïnformeerd over bijvoorbeeld filestaarten, plotseling remmen, gladheid, lokale mistbanken, ongevallen en wegwerkzaamheden. Op basis hiervan krijgt de bestuurder advies over de beste alternatieve route en wordt er informatie gegeven over beschikbare parkeerplaatsen in de buurt. Al deze begeleidende en ondersteunende diensten zorgen voor meer comfort en zuiniger rijden, wat zowel goed is voor de portemonnee en het milieu.

Van plan naar uitvoering

De concretisering van de plannen vindt stapsgewijs plaats richting 2020. De partijen hopen dat vanaf de zomer van 2017 de eerste resultaten zichtbaar zijn. Een aantal eerdere projecten van dezelfde strekking maar op kleinere schaal lieten een verbetering zien van 5 tot 24 procent in reistijden, emissies en afname van het aantal ongevallen. Uit onderzoek is verder gebleken dat de voortdurende aanpassing van verkeersregelinstallaties op kruispunten jaarlijks ongeveer 90 miljoen euro aan maatschappelijke kosten kunnen worden vermeden.

Deelnemers in het Partnership Talking Traffic zijn Vialis, Dynniq, Swarco, Sweco, KoHartog Verkeerstechniek, Royal HaskoningDHV, Ziut, Be-Mobile, KPN, Flitsmeister, MTVNL en Locatienet en alle overheden binnen Beter Benutten. Een aantal van deze bedrijven werkt samen met een of meerdere onderaannemers.